Menu
  English

  Nieuw boek ‘Armoede en bestaansonzekerheid’ verschenen

  Met kennis en inzichten vanuit wetenschappelijk perspectief

  27 januari 2021

  Het boek ‘Armoede en bestaansonzekerheid’ is onder redactie van lector Toby Witte tot stand gekomen in samenwerking met Kenniscentrum Talentontwikkeling & Kenniscentrum Zorginnovatie van Hogeschool Rotterdam en in coproductie met het door SIA SPRONG gefinancierde werkpakket Sociaal Vitaal van het onderzoeksprogramma Vitale Delta.

  Armoede, bestaansonzekerheid en sociale ongelijkheid zijn complexe vraagstukken die in vele vormen tot uiting komen. Werkloosheid, eenzaamheid of bijvoorbeeld en zwakke gezondheid treft zowel volwassenen als jongeren en grijpt diep in op hun leven. De aanpak ervan is een sociaal, economisch en politieke uitdaging waar sociaal professionals en gemeenten een belangrijke rol in spelen.

  Het boek Armoede en bestaansonzekerheid biedt kennis en inzichten vanuit wetenschappelijke perspectieven en theoretische concepten voor duurzame armoedebestrijding. Het beschrijft de achtergrond en brede context van het armoedevraagstuk. Daarnaast gaat het studieboek dieper in op verschillende domeinen, dimensies en interventies en bespreekt alle factoren die de kwaliteit van leven bepalen: financiën, gezondheid, wonen, (betaald) werk en opleiding. Aan de orde komt armoede in gezinnen, bij ouderen, dak- en thuislozen en vluchtelingen. Ook is er aandacht armoede in steden en wijken, de rol van scholen, de (geestelijke) gezondheidszorg en de schuldhulpverlening.

  In het voorjaar heeft Vitale Delta het voornemen om over dit onderwerp een webinar te organiseren. Geïnteresseerden kunnen hiervoor de website van Vitale Delta in de gaten houden.

  De auteursopbrengsten van het boek zullen worden gedoneerd aan een armoededoel: Quiet Nederland. Quiet zet zich in voor mensen in armoedesituaties in Nederland.