WERKplaats 8: Nieuwe bedrijvigheid

De snelle veranderingen in het werkveld leiden tot het inkrimpen of verdwijnen van bekende sectoren en het ontstaan van nieuwe vormen van bedrijvigheid en ondernemerschap.

In de WERKplaats nieuwe bedrijvigheid worden die nieuwe vormen verkend, de verbinding met programma’s als Rotterdam Next Economy gelegd en nieuwe onderwijsconcepten ontwikkeld die inspelen op die nieuwe bedrijvigheid en een ondernemende houding van studenten bevorderen.

Naast ‘Haven’ (RDM CoE) en ‘Zuid’ (EMI) vormt Hogeschool Rotterdam een derde zwaartepunt, gericht op de ontwikkeling van nieuwe bedrijvigheid en nieuwe vormen van ondernemerschap.

Concreet houdt dit in:

  • Conform het advies van de werkgroep (inloggen) wordt een regieorgaan ingesteld om het programma Nieuwe Bedrijvigheid te ontwikkelen. Daarbij wordt tevens de link gelegd naar Rotterdam Next Economy, het programma van de metropoolregio dat gericht is op innovatie en duurzaamheid;
  • Onderdeel van dit programma is de ontwikkeling van (een onderdeel in) de curricula van de economische opleidingen, waarbij studenten uit allerlei disciplines samenwerken aan multidisciplinaire opdrachten uit de praktijk. Het programma staat ook open voor andere opleidingen, die de noodzaak ervaren de inhoud van het onderwijsprogramma te actualiseren en te verrijken met ondernemerschap;
  • Het regieorgaan bevordert kennisontwikkeling en -deling. Onderzocht gaat worden welke mogelijkheden er zijn om studenten te faciliteren in het opzetten van hun eigen bedrijf.

Wie gaan het doen? Kenniscentrum Business Innovation, Kenniscentrum Duurzame HavenStad, economische opleidingen.
Regie: Regieorgaan Nieuwe Bedrijvigheid.

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.