Menu Zoeken English

WERKplaats 6: Onderwijsleertechnologie

De werkplaats is een laboratorium voor het ontwikkelen en toepassen van nieuwe onderwijsvormen waarin ICT-toepassingen een grote meerwaarde bieden voor de kwaliteit van het onderwijs.

Concreet houdt dit in:

    • De instituten IvL en CMI nemen, samen met experts van diensten FIT (IT) en OeO, Kenniscentrum Talentontwikkeling en Kenniscentrum Creating 010, het initiatief voor het versterken van de kennis en het gebruik van onderwijsleertechnologie;
    • Zij richten een fysieke plek in (het Edulab), waarin met nieuwe technologieën wordt geëxperimenteerd en procesmatige en inhoudelijke kennis wordt geïntegreerd en gedeeld;
    • Per jaar krijgen vijftig docenten een voucher (tijd en geld) ter beschikking om naar eigen wens invulling te geven aan de doelstelling, onder voorwaarde dat ze de ontwikkelde kennis delen binnen de werkplaats. 

Wie gaan het doen? Instituut voor Lerarenopleidingen (IvL), Instituut voor Communicatie, Media en Informatietechnologie (CMI), Werkgroep Onderwijsleertechnologie, Faciliteiten en Informatietechnologie (FIT), Onderwijs en Ontwikkeling (OeO).
Regie: Instituut voor Lerarenopleidingen (IvL)

Contact met de WERKplaats: mail naar WOLT@hr.nl

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.