Geen invloed resultaat rekentoets havo/mbo op toelating tot hbo

17 november 2015

De afgelopen weken krijgt Studievoorlichting regelmatig vragen van leerlingen over de rekentoets (havo, vwo) en het rekenexamen (mbo), dat onderdeel uitmaakt van het eindexamen. De meest gestelde vraag is of Hogeschool Rotterdam aankomend studenten toelaat als zij wél hun havo- of mbo-diploma halen, maar de rekentoets met een onvoldoende afsluiten.

Bij de toelating van aankomend studenten hanteert Hogeschool Rotterdam de toelatingseisen zoals door de minister vastgesteld in de 'Regeling aanmelding en toelating hoger onderwijs'. Afhankelijk van de gekozen opleiding kunnen bij havo- en vwo-diploma's profieleisen worden gesteld; voor studenten met een mbo-diploma op niveau 4 stelt Hogeschool Rotterdam vooralsnog geen extra eisen. Omdat het resultaat van de rekentoets voor havisten en mbo'ers in 2016-2017 niet meetelt voor het behalen van het diploma, speelt dit ook géén rol in de toelating tot een opleiding aan Hogeschool Rotterdam.

Vwo'ers kunnen hun diploma alleen halen als ze slagen voor de rekentoets. Zij zijn bij Hogeschool Rotterdam ook alleen toelaatbaar als ze dit diploma kunnen overleggen. Uiteraard moeten ze daarbij ook voldoen aan de door de minister vastgestelde profieleisen.  

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.