Menu
  English

  Gezondheidsbedreigingen door hittegolven voor ouderen in Europa

  Deelname Erasmus+ project HOPE (Responding to Heatwaves in the Older People Ecosystem)

  22 september 2022

  Klimaatverandering heeft geleid tot een toename, frequentie en ernst van hittegolven. Het Erasmus+ project HOPE (Responding to Heatwaves in the Older People Ecosystem) zal de ernstige gezondheidsbedreigingen van hittegolven op de agenda plaatsen van de ouderen- en gezondheidszorg. Kenniscentrum Zorginnovatie is trots deel te nemen aan dit initiatief.

  Taak van de onderwijsinstellingen

  Periodes van lange en extreme hitte zijn de meest acute bedreiging van klimaatverandering voor de volksgezondheid, in het bijzonder voor de ouderen. De afgelopen zomers braken hitterecord na hitterecord in Europa. In plaats van verrast te worden, moeten we voorbereid zijn. Dit is de basis voor het project HOPE. Zowel beleidsmakers, zorg- en welzijnsorganisaties, corporaties en ouderen hebben hierin een taak. Maar ook onderwijsinstellingen. Zij moeten zorgstudenten (onze toekomstige zorgverleners) leren omgaan met deze nieuwe volksgezondheidstaak. Kenniscentrum Zorginnovatie is in dit project verantwoordelijk voor de ontwikkeling van een e-learning en MOOC (massive open online course). Ook doet het kenniscentrum een literatuurstudie naar de evidentie van de verschillende maatregelen op het niveau van de oudere, de organisatie en de samenleving en gaat ze in gesprek met stakeholders over het voorkomen van en het omgaan met hitte gerelateerde gezondheidsproblemen.

  Doelstellingen

  Enkele van de belangrijkste doelstellingen van het project zijn:

  • Vergroten van de vaardigheden van studenten, zorgverleners en professionals in de gezondheids- en hulpverleningssector.
  • Ontwikkeling van een innovatief leermiddel voor formele en informele studenten en mantelzorgers.
  • Opstellen van richtlijnen en een database van goede praktijken ontwikkeld in samenwerking met geassocieerde partners, de ouderen zelf en hun zorgverleners.
  • Verhoogde responsiviteit van ouderen over hoe ze de impact van hittegolven kunnen verminderen en hoe ze hun gezondheid en welzijn kunnen beheren.
  • Beleidsaanbevelingen ter ondersteuning van lokale en regionale overheden over hoe een actieve rol te spelen in de strijd tegen hitte.
  • Voorbeelden van aanbevelingen die zijn uitgevoerd in de lokale gemeenten van de partnerlanden.
  • Uitwisseling van goede praktijken op lokaal, regionaal, nationaal, Europees en internationaal niveau.

  Deelnemers

  Om dit doel te bereiken nemen partners uit heel Europa deel:
  Nederland: de gemeente Rotterdam en Hogeschool Rotterdam, Italië: Istituto per Servizi di Ricovero e Assistenza agli Anziani ISRAA, Portugal: Irmandade Da Santa Casa Da Misericordia Da Amadora Ipss, Griekenland: Social Cooperative Enterprise of Cycladen, Frankrijk: Réseau européen pour l'inclusive et l'action sociale locale, ELISAN. Omdat de gemeente Rotterdam voorop loopt met hun klimaatveranderingprogramma, coördineren zij het project.