Menu
  English

  Doorstroomprogramma “De Rotterdamse aanpak”

  Resultaten van het samenwerkingsproject tussen mbo- en hbo-instellingen in het economisch domein

  09 mei 2022

  Mbo-studenten deden het in Rotterdam traditioneel goed in het hbo. Maar de laatste tien jaar daalde dit succes en dat gold in het bijzonder voor de economische opleidingen. Dankzij de regeling Studentlabs van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is een ambitieus programma opgezet met een breed scala aan activiteiten van het (voor)laatste jaar mbo-4 tot en met het eerste jaar hbo. Deze activiteiten richtten zich op het verdiepen van de studiekeuzeprocessen van studenten en het versterken van hun studievaardigheden als voorbereiding op de overstap van mbo naar hbo.

  Onderzoek

  De lectoraten Studiesucces van Hogeschool Rotterdam en HRM & Persoonlijk Ondernemerschap van Hogeschool Inholland werden in 2019 gevraagd om de effecten van het Doorstroomprogramma MHBO te onderzoeken. De resultaten van de onderzoeken uit de eerste twee jaar op het gebied van studiekeuzeprocessen en studievaardigheden zijn nu te bekijken. Het derde onderzoek, mede uitgevoerd door het practoraat Leerwerkplaatsen van Albeda, is een gedegen kwalitatieve evaluatie van het Doorstroomprogramma zelf. Daarin staan aanbevelingen over wat het programma voor de toekomst kan verbeteren.

  De sleutel is om vanuit de inhoud meer met elkaar samen te werken, meer tijd en ruimte aan professionals te geven voor de vernieuwing van het onderwijsprogramma en gezamenlijk op basis van regionale gegevens te werken aan een strategische visie op het opleidingsassortiment in relatie tot de veranderende arbeidsmarkt”

  advies van het Manifest Vrije Zones

  Opzet en resultaten

  Het onderzoek naar de kwaliteit van het doorstroomprogramma MHBO en de uitvoering ervan, bestaat uit vier deelonderzoeken: 1) een systematische analyse van bestaande documentatie; 2) een literatuurstudie; 3) semigestructureerde interviews, en 4) twee ontwerpsessies om verbeteracties met betrokkenen te definiëren.

  De uitkomsten van het onderzoek laten zien dat, om het doorstroomprogramma als product (a) goed uit te kunnen voeren, vooral het proces (b) van het doorstroomprogramma verbeterd kan worden. In grote lijnen vatten we de resultaten in acht punten samen.

  Lees verder voor de resultaten en bekijk de adviezen