Menu
  English

  Workshop en Flitspresentaties Hogeschool Rotterdam op Kennisfestival

  04 september 2019

  Op maandag 28 oktober 2019 vindt het Rotterdam Kennisfestival plaats. Het richt zich op docenten, onderzoekers en beleidsmedewerkers van diverse Rotterdamse instellingen en is in 2016 ontstaan uit een samenwerking tussen de gemeente Rotterdam en diverse partijen, waaronder de hogeschool. Het Kennisfestival heeft als doel kennisontwikkeling en onderlinge kenniscirculatie te stimuleren. Deze editie staat de ontmoeting centraal. Tijdens workshops en een kennismarkt kunnen professionals uit de stad met elkaar kennisdelen en samen zoeken naar mogelijkheden om deze te verbreden.

  Het Kennisfestival wordt periodiek georganiseerd om kennis en onderzoek beter te (laten) benutten bij de ontwikkeling en uitvoering van beleid voor de stad Rotterdam en de Rotterdammers. Ook op Hogeschool Rotterdam ontstaat en delen we kennis. Door kennis te delen met elkaar in de kennisinfrastructuur van Rotterdam, vergroten we de impact, verbinden we kennis aan elkaar en creëren we weer nieuwe kennis. 

  Bijdragen Hogeschool Rotterdam
  Als een van de partners van de stad levert Hogeschool Rotterdam een inhoudelijke bijdrage aan het programma. Vanuit drie kenniscentra worden de volgende onderdelen verzorgd:

  Workshop kunstmatige intelligentie, big data en maatschappelijke toepassingen
  Samen met het Instituut voor Communicatie, Media en Informatietechnologie gaat Kenniscentrum Creating 010 het onderzoek naar kunstmatige intelligentie en big data versterken. De focus ligt op allerlei maatschappelijke toepassingen, waarbij er bijzondere aandacht is voor ethische aspecten, naast zaken als privacy en security. In deze workshop zet Creating 010 de beoogde aanpak uiteen en gaan de onderzoekers samen met representanten van de Gemeente Rotterdam op zoek naar mogelijke coalities rondom urgente vragen bij overheid en maatschappelijke stakeholders. Doel is om die zowel in de context van het praktijkgericht onderzoek als in het onderwijs samen op te pakken.

  Contact: Dr. Sunil Choenni, Dr. Maaike Harbers, Dr. Paul Rutten, Dr. Peter Troxler (allen Kenniscentrum Creating 010)

  Flitspresentaties
  Naast de workshop zal op de kennismarkt bij de stand een tweetal flitspresentaties te zien zijn:

  Voorkoming criminele ondermijning in de Spaanse Polder
  Hoe kunnen bonafide bedrijven in de Spaanse Polder zich wapenen tegen ondermijning? In deze presentatie belicht het Kenniscentrum Business Innovation de mogelijkheden voor bedrijven om signalen te herkennen die kunnen duiden op ondermijning. Ook wordt aandacht besteed aan het versterken van de bedrijfscultuur en specifiek gedrag om te voorkomen dat criminele ondermijning plaatsvindt.

  Contact: Dr. Arie de Wild (Kenniscentrum Business Innovation)

  Creatief Technologen voor de Rotterdamse Arbeidsmarkt
  Het belang van de combinatie van creativiteit en ICT-vaardigheden voor bedrijven en instellingen neemt toe. Dat vertaalt zich in een groeiende behoefte aan creatief technologen; professionals die technologiekennis combineren met ontwerpvaardigheden. Ze versterken de concurrentie- en innovatiekracht van bedrijven en de Rotterdamse economie. Het Instituut voor Communicatie, Media en Informatietechnologie leidt deze mensen op en brengt samen met Creating 010 in kaart in welke sectoren en bedrijven ze terecht komen. Hogeschool Rotterdam wil in de samenwerking met bedrijven en overheid inzetten op optimale benutting en inbedding van het opgeleide, creatieve talent.

  Contact: Drs. Isabella Voskuyl, Dr. Pawan Bhansing & Dr. Paul Rutten (allen Kenniscentrum Creating 010)

  Aanmelden
  Heb je interesse om het Kennisfestival bij te wonen en ook deel uit te maken van de Rotterdamse kennisinfrastructuur? Stuur dan een mail naar creating010@hr.nl. Hogeschool Rotterdam heeft een beperkt aantal toegangskaarten beschikbaar. Wel geldt: op = op.

  Kijk voor meer informatie over het Kennisfestival op www.rotterdamkennisfestival.nl