Menu English

Daling instroom hbo-studenten 'zeer zorgelijk’

11 november 2022

De voorlopige instroomcijfers deze week zijn verontrustend: steeds minder studenten melden zich aan bij Nederlandse hbo-opleidingen. Ook Hogeschool Rotterdam heeft hiermee te maken. “We moeten fundamenteel bedenken hoe we in Nederland tegen (hoger) beroepsonderwijs aankijken”, reageerde bestuursvoorzitter Ron Bormans van Hogeschool Rotterdam. “Deze cijfers zijn zeer zorgelijk.”

Deze ontwikkeling is maatschappelijk zeer ongewenst”, beaamt ook bestuurslid Zakia Guernina van de Hogeschool Rotterdam. De hogeschool kampt met 4,4 procent minder nieuwe studenten ten opzichte van vorig jaar. Als we kijken naar studenten die voor het eerst aan een hbo-opleiding beginnen, bedraagt de daling zelfs 6 procent.

Guernina: “De instroom van studenten daalt terwijl de maatschappij gebaat is bij meer praktijk opgeleide professionals vanwege de grote uitdagingen waar we als land en als regio voor staan. Denk hierbij aan grote transities zoals de energietransitie en de arbeidsmarkttekorten in de zorg en het onderwijs. Vanuit onze maatschappelijke opdracht mogen we geen genoegen nemen met deze dalende instroom. Het benadrukt nog eens de urgentie van een steviger positionering van het hoger beroepsonderwijs dat aantrekkelijk is voor alle jongeren uit de regio.”

Onder leiding van Bormans onderzoekt een commissie in opdracht van de Vereniging Hogescholen momenteel hoe het hbo z’n rol als opleider van professionals en als innovatiepartner van bedrijven en maatschappelijke instellingen versterkt. “Het hbo heeft een volledig gelijkwaardige en aanvullende positie naast het wetenschappelijk onderwijs nodig om haar maatschappelijke opdracht ten volle te kunnen vervullen”, aldus de Rotterdamse bestuursvoorzitter.

Cijfers

Vooral studenten met een mbo-vooropleiding melden zich minder aan, zowel voltijd als deeltijd. Maar ook de instroom van het aantal havisten neemt flink af.  In tegenstelling tot het aantal mbo’ers en havisten, is het aantal vwo’ers wel stabiel gebleven ten opzichte van vorig jaar. Landelijk is het aantal vwo’ers zelfs met 1 procent toegenomen. Bij HR is het aantal vwo’ers hoger dan in 2019 (pre-corona), wat bij havisten en mbo’ers niet het geval is.

Dit jaar zijn er ruim 11 procent meer studenten met een buitenlandse vooropleiding ingestroomd bij een bachelor. Daarmee is het aantal internationale studenten weer ruimschoots terug op pre-corona niveau.

Totaal aantal eerstejaars bij HR

2019

2020

2021

2022

Verschil ’22-‘21

Bachelor totaal

10.612

10.894

9.913

9.395

-5,2%

Havo

5.278

5.428

4.610

4.461

-3,2%

Mbo

3.016

3.188

2.912

2.504

-14,0%

Vwo

657

720

700

698

-0,0%

Buitenlands

844

661

816

911

+11,6%

overig

817

897

875

821

-6,2%

Daling vooral bij bachelor deeltijd

Het totaal aantal eerstejaars studenten bij Hogeschool Rotterdam (dus inclusief switchers) is 3,6 procent lager dan vorig jaar. Bij het splitsen naar onderwijstype blijkt echter dat er alleen een daling is te zien bij de bacheloropleidingen (-5,2 procent). Het aantal Ad- en Masterstudenten is wel hoger dan vorig jaar en ook hoger dan in 2019, het laatste pre-coronajaar.

Totaal aantal eerstejaars bij HR

2019

2020

2021

2022

Verschil ’22-‘21

Totaal

12.432

12.912

11.825

11.404

-3,6%

Bachelor

10.612

10.894

9.913

9.395

-5,2%

Associate Degree

1.356

1.561

1.418

1.508

+6,3%

Master (bekostigd)

464

457

494

501

+1,4%

Daarnaast trad de daling veel sterker op bij bachelor deeltijd (-14,8 procent) dan bij voltijd/duale bacheloropleidingen (-4,2 procent). Dit zien we bij ook bij masters, maar de instroom bij deeltijd Ad’s is wel gestegen.

Totaal aantal eerstejaars bij HR

2019

2020

2021

2022

Verschil ’22-‘21

Bachelor totaal

10.612

10.894

9.913

9.395

-5,2%

Voltijd/duaal

9.643

9.915

8.963

8.586

-4,2%

Deeltijd

969

979

950

809

-14,8%

Groei bij techniek en kunst

Bij technische studies (6,8 procent) en kunstopleidingen (+6,6 procent) is het aantal studenten toegenomen ten opzichte van vorig jaar. 

Bij techniek speelt de nieuwe opleiding Applied Data Science & Artificial Intelligence een rol (49 eerstejaars). Daarnaast is er ook een nieuwe Ad opleiding Data Analytics (16 eerstejaars).

De daling bij gezondheidszorg opleidingen is het grootst (13,4 procent). De interesse in deze opleidingen (vooral Verpleegkunde) is tijdens de coronapandemie sterk gegroeid. De daling ten opzichte van pre-coronaniveau is 8,2 procent.

De daling van de instroom bij economische opleidingen is al sinds 2020 gaande, terwijl de andere sectoren in 2020 juist een stijging van de instroom kenden, in lijn met het landelijke beeld.

Totaal aantal eerstejaars bij HR

2019

2020

2021

2022

Verschil ’22-‘21

Bachelor totaal

10.612

10.894

9.913

9.395

-5,2%

Economie

4.503

4.312

4.052

3.660

-9,7%

Techniek

2.423

2.418

2.186

2.334

+6,8%

Onderwijs

1.188

1.385

1.295

1.217

-6,0%

Gezondheidszorg

1.203

1.350

1.275

1.104

-13,4%

Sociaal

763

788

679

631

-7,1%

Kunst

532

640

423

451

6,6%

🍪

Welkom!
Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies voor de werking van de website en het verbeteren van jouw gebruikerservaring. Wil je meer weten? Lees dan ook ons cookiebeleid.

Instellen