Menu English

Michiel de Ronde benoemd tot lector 'Begeleidingskunde'

Ruimte scheppen voor verandering
30 juni 2015

In onze turbulente samenleving wordt er van organisaties gevraagd om zich voortdurend aan te passen aan veranderende omstandigheden. De vraag is hoe we individuele professionals, teams en organisaties zo kunnen begeleiden dat het hen lukt om die gevraagde veranderingen met persoonlijke betrokkenheid en intrinsieke motivatie vorm te geven.

Dr. Michiel de Ronde, benoemd tot lector 'Begeleidingskunde', gaat een bijdrage leveren aan het ontwikkelen en toepassen van kennis over de wijze waarop mensen zelf vorm kunnen geven aan veranderingen in professionele organisaties. De Ronde is verbonden aan Kenniscentrum Talentontwikkeling en zal nauw gaan samenwerken met de Master 'Begeleidingskunde (Instituut voor Sociale Opleidingen).

Dynamiek

Organisaties zijn continu in ontwikkeling. Het adequaat omgaan met die bewegelijkheid lukt alleen als de gevraagde verandering door de betrokken medewerkers zelf wordt gedragen en ingevuld.

Onderdeel daarvan is het zoeken van aansluiting bij persoonlijke drijfveren en (vrijwel ook altijd) het geven van erkenning aan beschadiging en pijn uit het verleden. Van daaruit kan er nieuwe ruimte ontstaan om met de veranderingen om te gaan. De Ronde zal door vormen van handelingsonderzoek (kwalitatief onderzoek waarin naast kennisvermeerdering ook verbetering en verandering van sociale situaties centraal staat) manieren gaan verkennen om deze speelruimte te vergroten.

Nadrukkelijk zal de samenwerking met studenten, professionals, beroepsverenigingen en partners uit het werkveld gezocht worden om methodische richtlijnen te ontwikkelen en toetsen. De leidende vraag is steeds hoe de begeleidingskundige (coach, trainer, supervisor, adviseur) zodanig creatieve ruimte kan scheppen dat mensen bij veranderingen de ogenschijnlijke tegenstelling tussen 'willen, moeten en (niet) kunnen' gaan overbruggen en nieuwe perspectieven en mogelijkheden gaan ontdekken.

Professionalisering

De Ronde zal een bijdrage gaan leveren aan de ontwikkeling en verdere professionalisering van het (beroeps)onderwijs en de maatschappelijke zorg en de transities die daar plaatsvinden. De verbinding tussen onderzoek en onderwijs binnen de Master Begeleidingskunde neemt een belangrijke plek in. Het onderzoek sluit verder aan bij diverse andere projecten van Kenniscentrum Talentontwikkeling en draagt bij aan de vernieuwing van de opleidingen van het Instituut voor Sociale Opleidingen.

Naast zijn werk als lector is Michiel de Ronde verbonden aan de Academie Mens & Organisatie en de kenniskring 'Dienstbaar organiseren' van Christelijke Hogeschool Ede. Ook als hoofdredacteur van het Tijdschrift voor Begeleidingskunde (praktijkwetenschappelijk vakblad van de Landelijke Beroepsvereniging voor Supervisoren en Coaches) werkt hij aan het ontwikkelen, toetsen en verspreiden van kennis over supervisie, coaching en organisatieontwikkeling. In maart 2015 is De Ronde aan Universiteit van Tilburg cum laude gepromoveerd op het proefschrift 'Speelruimte, een praktijkgericht onderzoek naar het gebruik van spel in begeleidingssituaties'.

🍪

Welkom!
Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies voor de werking van de website en het verbeteren van jouw gebruikerservaring. Wil je meer weten? Lees dan ook ons cookiebeleid.

Instellen