Menu English

Hogeschool Rotterdam benoemt Ellen Klatter als lector Studiesucces

Handvatten voor krachtig studentgericht beroepsonderwijs
11 april 2016

Hogeschool Rotterdam heeft dr. Ellen Klatter aangesteld als lector Studiesucces bij Kenniscentrum Talentontwikkeling. Klatter gaat onderzoeken welke onderwijs- en persoonsfactoren een bepalende rol spelen bij het studiesucces van de studenten van Hogeschool Rotterdam.

De studentenpopulatie van Hogeschool Rotterdam kenmerkt zich door een grote diversiteit aan vooropleidingen, etniciteit en sociaaleconomische achtergronden. Om het verschil te maken in het succes van studenten is het nodig dat docenten binding en betrokkenheid kunnen aangaan vanuit de inhoud. Dit vraagt veel van de pedagogische en didactische vaardigheden van de docent. Zeker omdat recente cijfers laten zien dat het studiesucces daalt. In het bijzonder van studenten uit het mbo en met een niet-westerse achtergrond[1].

Professionele identiteit van de docent

Hogeschool Rotterdam wil met de benoeming van Klatter meer inzicht krijgen in de oorzaken van studiesucces. Klatter gaat op zoek naar elementen die aantoonbaar bijdragen aan de motivatie, binding en kwalificering van studenten aan Hogeschool Rotterdam. In haar onderzoek naar studiesucces zal Klatter de professionele identiteit van de docent betrekken; de basis voor het vormgeven van krachtig studentgericht beroepsonderwijs. Hiermee geeft Klatter invulling aan de ambitie van het College van Bestuur om een bijdrage te leveren aan het optimaliseren van de instroom, binding, doorstroom, vorming, studiesucces en carrièreperspectief van de Rotterdamse populatie in het hoger beroepsonderwijs. 

Verband met andere hogescholen in de Randstad

Klatter zal zich in het onderzoek naar studiesucces niet alleen richten op het aantal studenten dat in het eerste jaar uitvalt en na vijf jaar de studie heeft afgerond, ook zal zij de cognitieve ontwikkeling, de maatschappelijke betrokkenheid gedurende de studie en het persoonlijk welbevinden tot het moment van afstuderen betrekken. De hogeschool zelf vormt het onderzoeksgebied van Klatter waarbij verschillende (deel-)onderzoeken bij verschillende opleidingen zullen worden uitgevoerd. Klatter zal op het thema studiesucces nadrukkelijk de verbinding maken met andere Randstad-hogescholen. 

Over Ellen Klatter

Ellen Klatter is als onderwijskundige afgestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen en gepromoveerd aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. In haar loopbaan heeft zij diverse onderzoeken uitgevoerd op de scharnierpunten van het Nederlands onderwijssysteem. Vanuit het lectoraat Didactiek van het Techniekonderwijs (Fontys) hield zij zich de laatste jaren bezig met onderzoek naar de didactiek van (technisch) beroepsonderwijs, onderwijsontwikkeling, professionalisering en onderzoek. Vanuit die functie was zij in opdracht van de Vereniging Hogescholen voorzitter van de redactie Kennisbasis Docent technische beroepen. Vanaf 2011 werkt zij in opdracht van het ministerie OCW als voorzitter Sectorale Vernieuwingscommissie Techniek voor de Vernieuwing Beroepsgerichte programma’s VMBO. Het lectoraat Studiesucces combineert Klatter met haar aanstelling als lector Versterking Beroepsonderwijs bij Kenniscentrum Talentontwikkeling  van Hogeschool Rotterdam.

[1] Bormans, R., Bajwa, M., Braam, E. van & Dekker, I. (juni 2015). Kwaliteit in de klas. Essay ter gelegenheid van 40 jaar krachtenbundeling hbo.

🍪

Welkom!
Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies voor de werking van de website en het verbeteren van jouw gebruikerservaring. Wil je meer weten? Lees dan ook ons cookiebeleid.

Instellen