Menu English

Groen Licht

Het festival van Hogeschool Rotterdam dat duurzame initiatieven in de schijnwerpers zet.

Onder de vlag van Groen Licht heeft Samen Duurzaam afgelopen oktober en november een aantal duurzame initiatieven en evenementen in de schijnwerpers gezet. Met Groen Licht willen we de reeds bestaande 'groene' bewegingen binnen Hogeschool Rotterdam versterken en verder verspreiden. Bekijk de terugblik op een aantal van de evenementen én de afsluitende bijeenkomst voor alle studenten en collega's.

Wie nieuwsgierig is naar hoe Hogeschool Rotterdam zich sterk maakt voor duurzaamheid kwam bij het afsluitende event Groen Licht ruimschoots aan zijn trekken. Op deze middag konden we kennismaken met onder meer betekeniseconomie, duurzame zorg, natuur in combinatie met duurzame economie en student challenges. 

Ga samenwerken voor impact

“De afgelopen jaren hebben wij ons sterk gemaakt voorduurzaamheid.  Wat moeten we doen om stappen voorwaarts te zetten? Hoe maken we impact? Als we kijken onze grote hogeschool met ruim 40 duizend studenten en 4 duizend medewerkers… dan zijn we samen met heel veel mensen die impact kunnen maken! We hebben vooral elkaar nodig om de verandering in gang te zetten.”

Zo trapte Wijnand van den Brink, lid van het College van Bestuur, het event Groen Licht af. Veranderingen moeten we met elkaar in gang zetten. Op de hogeschool vinden veel activiteiten plaats op het gebied van duurzaamheid,  in zowel ons onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering, met focus op drie duurzame thema’s: circulaire economie, maatschappelijke veerkracht en klimaatverandering. Hoe kan het ook anders dat de sprekers ons tijdens dit event kwamen inspireren door hun connectie met juist deze thema’s?

Bekijk en lees hieronder de terugblik op Groen Licht 2022


Illustrator Danibal maakte een visueel verslag van de slotbijeenkomst. Bekijk 'm via deze pdf

Liever lezen? Onder de foto vind je een korte samenvatting per lezing van het slotevent.

 

 

Groen Licht in woord (en soms in beeld)

No change without a REBEL

Als het aan adviesbureau REBEL ligt, komt er snel een verandering op gang naar een duurzame wereld. Rebel is een financieel economisch adviesbureau dat werkt aan vraagstukken op het gebied van duurzaamheid, transport, stedelijke ontwikkeling, gezondheidszorg en de sociale sector. REBEL-adviseur Jan Smelik vertelt tijdens Groen Licht over hun project Natureconomy,  gefocust op biodiversiteit. Samen met de Rotterdamse kunstenaar Isaac Monté verbeeldt Rebel het verhaal van het belang van biodiversiteit en legt daarmee verbinding tussen de economie en de natuur.  Met een aantal kunstwerken, die ze ook hebben meegenomen, beantwoorden zij de vraag “Wat is de waarde van natuur en van een ecosysteem dat in balans is?”

Want die waarde is heel groot, “Wij als mensen weten niet goed wat de natuur ons biedt en hoe afhankelijk we ervan zijn. In economische zin komt dat er vaak op neer dat we alleen de kosten zien van de natuur, of we zien het als iets wat we grenzeloos kunnen exploiteren. Die visie vormt de bron van het probleem”, stelt Jan. Met Natureconomy probeert Rebel verandering te brengen in die visie. 

De urban installatie van vier ‘hybride’ dieren die een combinatie zijn van jager en prooi, toont aan hoe deze dieren elkaar nodighebben voor een evenwichtig ecosysteem. Hebben we het bijvoorbeeld over de koolmees en de bij (samen in het kunstwerk de ‘koolmees-bij’), dan zien we een grote impact van de combinatie van die dieren. Zo zorgt de bij voor onder andere de bestuiving van onze gewassen en de koolmees zorgt ervoor dat de rupsenpopulatie in evenwicht blijft. Samen heeft dit een indicatieve waarde van €48 miljard!

Bijzonder om daar zo bij stil te staan en over na te denken, zeker wanneer je ook echt via een beeld de connectie te zien krijgt en als het ware een ander licht op de situatie kan laten schijnen.

Nieuwe en betere ideeën voor de economie

Docent-onderzoeker van het jaar Remko van der Pluijm laat licht laat schijnen op de betekeniseconomie. Hij zet het publiek aan het denken over stellingen als “Ik vind duurzaamheid belangrijk” en “Ik vind rechtvaardigheid belangrijk”, waarna hij met vervolgvragen komt als “Is dit een duurzame oplossing?” bij een afbeelding van de kobaltmijnen waar grondstoffen voor onder andere de elektrische accu’s worden gewonnen.

Zijn elektrische auto's een langetermijnoplossing?", is een lastige vervolgvraag, want zonder die mijnen geen elektrische auto’s.  Omdat Remko deze vragen eerder al aan studenten en bedrijven stelde, weten we dat drie van de vier van de mensen elektrisch rijden wel degelijk duurzaam vinden, ondanks dat we weten dat het winnen van de grondstoffen niet per se duurzaam is. Eén van de dilemma’s waar wij als changemakers en consumenten mee aan de slag moeten.

Remko benoemde ook hoe belangrijk het is om te kijken naar welke plaats de natuur heeft in onze productie- en economische processen. “Dus in plaats van te vragen wat de natuur voor de economie kan betekenen zoals wat er bij REBEL gebeurt, zou je jezelf ook kunnen afvragen wat de economie op dit moment nog niet betekent voor de natuur en wel kan gaan betekenen. Dan volgt er namelijk een ander verhaal.

Het idee dat de economie zich enkel laat leiden door kosten is de afgelopen jaren sterk veranderd. Het kostenplaatje speelt zeker nog een grote rol maar het verlangen van mensen om 'betere' keuzes te maken is toegenomen. Dat maakt dat bedrijven nu gemakkelijker investeren in verduurzaming, wat een grote  invloed gaat hebben op het economische systeem, binnen de wereldeconomie maar ook op persoonlijk niveau. Iedereen heeft de potentie om het verschil te maken!

Hoe zorgopleidingen kunnen bijdragen aan meer duurzame zorg

“De gezondheidszorg is verantwoordelijk voor 7% van de uitstoot van broeikasgassen, 4% van het afval en 13% van het grondstofgebruik in Nederland”, zegt verloskundige Elke Slagt, tevens  hoofddocent bij de bacheloropleiding verloskundige bij Hogeschool Rotterdam. “Verduurzaming van de gezondheidzorg is van belang hiervan voor het milieu maar ook voor de mens zelf. Die twee zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden; een gezond mens heeft bijvoorbeeld minder operaties nodig en een operatie levert enorm veel afval op.”

Om deze bewering kracht bij te zetten laat Elke een kunstwerk zien van afvalkunstenaar Maria Koijck, waarop duidelijk te zien is hoeveel afval er tijdens een operatie ontstaat. Hetzelfde gebeurt bij de geboorte van een baby, de eerste milieuafdruk van een kind is drie vuilniszakken vol afval. Er is dus nog veel te doen in de trend hergebruik van materialen en grondstoffen.

“Om de genoemde cijfers omlaag te krijgen hebben we de Green Deal” vertelt Elke. “In die deal spreekt de Rijksoverheid met bedrijven en instellingen af hen te steunen om meerjarige duurzame initiatieven van de grond te krijgen. Ook in de zorg.  Ook in de Green Deal staat het actief inzetten op gezondheidsbevordering en het vergroten van de kennis en bewustwording over een gezonde levensstijl. Onderwijsinstellingen dragen in belangrijke mate bij aan de uitvoering van die afspraken, omdat hier nieuwe professionals worden opgeleid, praktijkervaring wordt opgedaan en onderzoek plaatsvindt naar innovatie en zorgverbetering.”

Elke benadrukt het belang van samenwerking tussen onderwijs, onderzoek en de praktijk voor de verduurzaming van de sector, en laat zien dat dit volop gebeurt bij Hogeschool Rotterdam, ook in projecten van studenten, waarbij ze op nationaal en internationaal niveau samenwerken. Een voorbeeld is een project tussen Hogeschool Rotterdam en NL Stenden over het informeren van zwangere vrouwen over hormoonverstorende stoffen.

SDG-Challenge: in multidisciplinaire teams werken aan echte vraagstukken

Time for impact!

Om studenten de kansen te geven zichzelf verder te ontwikkelen op het gebied van duurzaamheid is het ook dit jaar weer mogelijk voor studenten van Hogeschool Rotterdam om zich aan te melden voor de SDG-Challenge. Pim ten Broeke, projectleider van organisatiebureau Soapbox was dan ook bij Groen Licht om hier meer over te vertellen. De SDG-Challenge verbindt, activeert en inspireert ondernemingen en jongeren om een toekomstbestendige samenleving op te bouwen door zakelijke vraagstukken uit de praktijk aan te pakken.

Het doel van deze SDG-uitdaging is om oplossingen te bedenken die niet alleen een langetermijn impact hebben op bedrijven zelf, maar ook op de industrie als geheel. Studenten doen dit in teams met studenten van verschillende hogescholen en opleidingen en werken samen aan direct implementeerbare oplossingen.

Pim laat in een tijdlijn zien wat de studenten te wachten staat wanneer zij zich aanmelden. De challenge start met een online kick-off waarbij de studententeams de kans krijgen de verschillende bedrijven te leren kennen. Vervolgens is er een 'sprint'-dag, waarbij de teams op bezoek gaan bij het bedrijf voor wie ze challenge-partner zijn om rond te kijken en te werken aan hun oplossing.

Ook is het voor studenten mogelijk om op andere dagen mee te doen aan de SDG-action day en verschillende workshops, waar ze leren pitchen, storytelling en hoe je het beste je eindpresentatie voorbereidt.

De SDG-challenge is dus dé plek waar je als student de uitdagingen van vandaag kan vinden en kunt leren deze te tackelen. Door mee te doen bereid je je voor op de toekomst, leer je je netwerk op te bouwen en bovendien kun je eventueel een stage vinden bij een van de partners. Als student kun je echte verandering brengen als echte changemaker! 

Tot 23 januari kun je je aanmelden voor de SDG-Challenge. 

Join the movement! GO HR komt eraan

Aan het slot van Groen Licht lichtte Lysanne Buijs, tweedejaars International Business, een tipje van de sluier op van de nieuwe groene beweging van de hogeschool die eraan komt: “GO HR wordt dé plek waar studenten en medewerkers kunnen meedenken over  duurzame ontwikkelingen. GO HR is onderdeel van het programma Samen Duurzaam, het activatieprogramma waarin we als hogeschool bouwen aan een community, waar we van elkaar leren, samenwerkingen aangaan en oplossingen bedenken voor vraagstukken op het gebied van duurzaamheid.

De missie van de GO HR sluit hier naadloos op aan, namelijk het versterken en vanzelfsprekend maken van duurzaamheid binnen Hogeschool Rotterdam door studenten en medewerkers te stimuleren, te inspireren en ondersteunen in hun persoonlijke zelfbewuste duurzame ontwikkelingen.

Bij de nieuwe community komen economie, maatschappij en biosfeer samen. GO HR wordt hét loket en aanjager voor duurzame ontwikkelingen. Zo kan GO HR studenten en docenten ondersteunen en stimuleren om te werken aan projecten die duurzaamheid bevorderen.

GO HR is dan ook op zoek naar studenten en medewerkers binnen en buiten Hogeschool Rotterdam, die mee willen denken over duurzame ontwikkelingen voor de hogeschool en die hun ideeën willen omzetten in tastbare resultaten.

Wil je deel uitmaken van deze community en op de hoogte blijven van alles wat er gaat komen zoals de launch van GO HR op 1 februari? Meld je dan aan, Stuur een email aan go@hr.nl. Meer informatie over GO HR volgt binnenkort.

Welke evenementen waren er nog meer in Groen Licht?

Trashbunker's Clothes & items swap event, 10 november

Op initiatief van de eigen studenten is op de Willem de Kooningacademie een 'trashbunker' ontstaan, een plek waar materialen die niet meer gebruikt worden naartoe gebracht kunnen worden en die anderen kunnen meenemen om ze te verwerken in nieuwe kunstprojecten. Trashbunker hield op 10 november een ruil-event voor kleding, boeken of spullen waar mensen niets meer mee deden en die geruild konden worden.
 Lees hier meer over de Trashbunker

Workshop Active Collaborative Transition, dinsdag 8 november

Interactieve sessie als aftrap van een Sustainability Living Lab, waarin we gezamenlijk onderzochten hoe 'leren over' en de behoeften van de arbeidsmarkt op het gebied van duurzaamheid beter bij elkaar kunnen komen. De sessie ging uit van de master Supply Chain Management, maar studenten, docenten en lectoren vanuit andere richtingen waren welkom bij deze Engelstalige workshop. Lees meer over ACT  en bekijk het getekende verslag.

Stadmakerscongres 2022, 4 november

Samen maken we de stad. Dagprogramma vol lezingen, tours, workshops en gesprekstafels over hoe we Rotterdam Zuid beter en duurzamer kunnen maken. Een dag om te luisteren, mee te doen en ideeën aan te dragen. Ons Expertisecentrum Maatschappelijke Innovatie was aanwezig bij o.a. de klimaatwandeling met onderzoeksatelier Urban Cool Islands en de workshop over ‘verhalen vangen’ als nieuwe participatie-methode door onderzoeksatelier Luisteren naar de stad.  Lees meer over het congres

Next Transitionslezing, 31 oktober 

Het bedrijf Fairphone maakt de transitie naar duurzame en eerlijke grondstoffen én is een voorbeeld van duurzaam ontwerpen en ondernemen. De lezing was online via dit Teams-kanaal van Hogeschool Rotterdam, voor studenten en medewerkers. Lezing door Fairphone-oprichter Bas van Abel, gespreksmoderator was Kees Klomp. 

Resilience Café, 20 oktober

Donderdag 20 oktober organiseerden de studenten van Creating Resilient Cities een bijeenkomst in cafésetting om ervaringen en ideeën uit te wisselen op het gebied van duurzaamheid. 
Kijk voor informatie op de volgende pagina.

IGOTalk, 5 oktober

Woensdag 5 oktober trapten we af met de eerste IGOTalk van dit jaar waarin de focus lag op de eerste maatschappelijke opgave uit de IGOvisie: energietransitie. 
Meer informatie: IGOtalk Energietransitie: meer dan alleen groene energie en bekijk ook het getekende verslag van de talk.

 

Samen Duurzaam

'Groen Licht' is onderdeel van het duurzaamheidsprogramma Samen Duurzaam van Hogeschool Rotterdam.

🍪

Welkom!
Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies voor de werking van de website en het verbeteren van jouw gebruikerservaring. Wil je meer weten? Lees dan ook ons cookiebeleid.

Instellen