Menu
  English

  Studiekeuze: mijn kind heeft al een richting en/of een paar opleidingen in gedachten

  De volgende stap in het studiekeuzeproces

  De volgende stap. Hoe kun je je kind nu verder helpen bij de studiekeuze? Welke informatie is nodig om een selectie te kunnen maken? We gaan in deze fase een verdiepingsslag maken.

  Hoe is een opleiding opgebouwd? Anders gezegd: hoe ziet de opleiding eruit?

  Onderzoek en vergelijk hoe de opleiding is opgebouwd. Dezelfde opleiding kan bij verschillende hogescholen anders ingericht zijn. Denk aan:

  • Werkvormen (bijv. projectgericht onderwijs of vakken die behandeld worden rondom een thema)
  • Afstudeerrichtingen/minors/specialisaties
  • Vakken (les en leerstof), veel/weinig (gast)colleges?
  • Stages gedurende de opleiding of vanaf het derde jaar? 

  Hoe is de verhouding theorie-praktijk? En, is het belangrijk om dat te weten?

  • Bij een opleiding waarbij het eerste en/of tweede jaar meer gericht is op het ontwikkelen van de theoretische kennis zullen de theoretische vakken de overhand hebben.
  • Bij opleidingen waarbij het ontwikkelen van de theoretische kennis en het toepassen van de theorie gelijk oploopt zal de verhouding theorie/praktijk ongeveer gelijk zijn.
  • Bij opleidingen waarbij het leerdoel is om al toepassend/ontdekkend te leren waar de theorie gaandeweg toegevoegd wordt, zal de praktische uitvoering de overhand hebben. Denk hierbij bijvoorbeeld aan opleidingen die gericht zijn op projectonderwijs.

  Het is hierbij dus belangrijk om te kijken wat de leerbehoefte is:

  • is je kind er meer gebaat bij om eerst theorie tot zich te nemen en deze daarná in de praktijk toe te passen óf
  • is de leerstijl van je kind er meer gebaat bij om vanuit de prakijk (opdrachten) direct de theorie te leren? 

  Waarin kun je je specialiseren?

  Deze informatie staat bij de verschillende opleidingen beschreven. Het is belangrijk de minors/afstudeerrichtingen van de opleidingen goed te vergelijken. Dezelfde opleiding kan namelijk bij verschillende instellingen een andere specialisatie hebben. Soms kan een specialisatie ook bepalend zijn voor eventuele doorstroom naar een master (vervolgstudie na een bachelor).

  Bekijk een uitleg van de begrippen

  Wat kun je er uiteindelijk mee worden en waar kun je zoal werken?

  Zowel op de sites van de opleidingen zelf als ook op externe sites staat informatie over beroepen en functies die je met de diverse opleidingen kunt uitoefenen. Ook zou je binnen je netwerk kunnen kijken of je kind in gesprek kan gaan met een beroepsbeoefenaar. 

  Interessante websites voor het studiekeuzeproces?

  Onder andere de volgende websites kunnen van pas komen in het studiekeuzeproces:

  Overige interessante websites

  Is je kind nog niet zover of juist al een stap verder?

  Check wat je dan kunt doen