Menu
  English

  Samenvatten

  Om meer grip te krijgen op je studieteksten, kun je deze samenvatten. Er zijn verschillende manieren om een tekst samen te vatten.

  Welke manier van samenvatten je ook kiest: werk gestructureerd, dat vergroot je leesplezier en is efficiënt! Welke manier van samenvatten je ook kiest: werk gestructureerd, dat vergroot je leesplezier en is efficiënt! Volg hiervoor de volgende stappen:

  1. Zoek uit welke stof je moet leren;
  2. Lees de tekst strategisch: kies de juiste leesstrategie(ën);
  3. Markeer het belangrijkste;
  4. Verwerk en structureer de gemarkeerde delen voor je samenvatting;
  5. Vat per hoofdstuk of (deel)paragraaf samen;
  6. Maak een begrippenlijst per hoofdstuk;
  7. Voeg aanvullende informatie toe (denk hierbij aan artikelen, college-aantekeningen, PowerPointpresentaties);
  8. Controleer de samenvatting.

  Samenvatten per alinea als lopende tekst

  Je kunt van een tekst een representatieve of kritische samenvatting maken, door de tekst per alinea samen te vatten in een lopende tekst. Dit kun je als volgt doen:

  • Lees de alinea;
  • Onderstreep de belangrijkste kernwoorden;
  • Schrijf deze kernwoorden op een papier;
  • Maak in je eigen woorden een lopende tekst van deze kernwoorden. Het is belangrijk om je eigen woorden te gebruiken, omdat je dan zeker weet dat je de tekst begrepen hebt;
  • Vergelijk je eigen tekst met de originele tekst en controleer of je alle belangrijke zaken hebt opgeschreven.

  Samenvatten met een schema.

  Kolommenschema

  Voordat je een kolommenschema gaat maken, kijk je naar de structuur van de tekst.

  • Bekijk een video over tekststructuren.
  • Bekijk een voorbeeld van een kolommenschema. Er zijn veel verschillende manieren om zo'n schema te maken: kies dus vooral voor een vorm die bij jouw manier van studeren past.

  Mindmap

  Een mindmap is een visueel schema waarin je de samenhang tussen gedachten, kennis of informatie kunt weergeven. In het midden van het papier staat het hoofdidee. Door middel van lijnen geef je de relatie tussen verschillende ideeën aan en subideeën geef je weer met vertakkingen. Zo krijg je in één oogopslag een goed overzicht van de structuur en alle onderdelen van een tekst.

  Hoe maak je een mindmap van een tekst?

  • Lees de tekst en onderstreep de belangrijkste woorden uit de tekst.
  • Pak een papier en zet in het midden de titel van het hoofdstuk.
  • Schrijf de titel van de eerste paragraaf op (rechtsboven) en maak een lijn (in een kleur) van het midden naar dat punt.
  • Gebruik de kernwoorden uit de tekst om vertakkingen rond de titel van de eerste paragraaf te maken. Gebruik steeds dezelfde kleur.
  • Maak gebruik van steekwoorden en afkortingen. Schrijf geen zinnen op.
  • Schrijf de titel van de tweede paragraaf rechtsonder op. Maak een lijn (in een andere kleur) vanaf het midden naar dat punt.
  • Gebruik de kernwoorden uit de tweede paragraaf om vertakkingen te maken.
  • Ga zo verder tot je alle paragrafen en kernwoorden hebt gebruikt.

  Bekijk een voorbeeld van een mindmap. Er zijn veel verschillende manieren om een mindmap te maken: kies dus vooral voor een vorm die bij jouw manier van studeren past.