Menu English

Instituut voor de Gebouwde Omgeving

Technisch, sociaal en economisch

De gebouwde omgeving staat voor grote opgaven, zoals klimaatadaptatie, energietransitie, circulariteit en inclusiviteit. Het is onze opdracht om toekomstig professionals in de gebouwde omgeving af te leveren die, met hun kennis en vaardigheden, in staat zijn die grote maatschappelijke opgaven op te pakken en daar innovatieve, relevante en bruikbare oplossingen voor te vinden. Dit doen wij door die opgaven centraal te zetten in ons onderwijs, onderzoek en binnen onze organisatie. We gebruiken Rotterdam als laboratorium en leren en innoveren samen met onze partners.

Toon:

Unieke combinatie van opleidingen

Het Instituut voor de Gebouwde Omgeving (IGO) bestaat uit een unieke combinatie van opleidingen, die de gebouwde omgeving vanuit verschillende perspectieven benaderen: technisch, sociaal en economisch. Daar zit onze grote kracht. We beschikken over een brede kennis en kunde om die gebouwde omgeving te ontwikkelen, te ontwerpen, te bouwen, te beheren en te verbouwen. Maar ook om het gebruik van die omgeving kritisch te onderzoeken en te verbeteren.

Opgavegericht onderwijs

De gebouwde omgeving staat voor grote opgaven, zoals klimaatadaptatie, circulariteit en inclusiviteit. Deze opgaven zijn complex, onzeker en veranderlijk. Bovendien ontstaan oplossingen steeds vaker op de grenzen van disciplines, rollen en achtergronden. Daarom verbinden wij ons onderwijs aan zes van deze maatschappelijke opgaven. We noemen dit ook wel opgavegericht onderwijs. Studenten ontwikkelen al lerend en onderzoekend oplossingen voor deze opgaven. Dit doen ze door over grenzen van opleidingen heen te kijken en met elkaar samen te werken in interactie met belanghebbenden. Op deze wijze vormen zij zich professioneel en persoonlijk, terwijl zij relevante en bruikbare oplossingen (leren) ontwikkelen voor een leefbare, inclusieve en toekomstbestendige samenleving.

Rotterdamse context 

We doen dit met en voor Rotterdam, onze thuisbasis. Rotterdam is een wereld- en havenstad in een delta met een zeer diverse bevolkingssamenstelling. Door onze binding met de stad, zijn we nauw verbonden met de maatschappelijke opgaven waar zij voor staat. De Rotterdamse context maakt dat er juist in onze stad een bijzondere leeromgeving ontstaat voor onze studenten. Ook de grote mondiale ontwikkelingen zijn in Rotterdam goed zichtbaar en voelbaar. Daarom kijken we ook wat internationale ontwikkelingen zijn. Zo kunnen onze studenten met hun (Rotterdamse) bagage overal in de wereld aan de slag.

Maatschappelijke opgaven

De zes maatschappelijke opgaven waaraan wij ons onderwijs verbinden

IGOvisie

Het realiseren van opgavegericht onderwijs

Om het opgavegerichte onderwijs te realiseren werken we over de opleidingen heen nauw samen met elkaar. Dit proces wordt ondersteund vanuit de transitieopgaven Onderwijs, Profilering & Positionering, Studiesucces & Studentwelzijn en HRM. Aan elke opgave is een opgavetrekker verbonden, die samen met de collega’s uit de verschillende opleidingen van IGO, de IGOvation HUB en de bedrijfsvoering samenwerkt om deze transitie verder te brengen. Dit gebeurt vanuit een ontwerpende en lerende manier, waarbij wordt aangesloten bij bestaande praktijken en mogelijkheden voor doorontwikkeling. Zo komen we samen tot betekenisvol opgavegericht onderwijs.

Onderwijs

Met de lancering van de IGOvisie heeft IGO de ambitie uitgesproken om studenten op te leiden tot professionals die innovatieve, relevante en bruikbare oplossingen kunnen ontwikkelen voor complexe maatschappelijke opgaven. Ons onderwijs vraagt daarom, naast actuele vakinhoud en projecten, om pedagogische en didactische aanpakken. Denk hierbij aan inclusieve en activerende didactiek, ruimte voor transformatief leren en de inzet van blended learning. Hiermee leren we onze studenten het verschil te kunnen maken in hun vakgebied en de maatschappij.

Bekijk alle informatie

Profilering & Positionering

Deze opgave richt zich op het ontwikkelen van innovatieve en impactvolle onderwijsprogramma’s, die de complexe maatschappelijke opgaven waar we voor staan aanpakken. Omdat deze maatschappelijke opgaven groot zijn, bepalen we samen met lectoren, docenten en het werkveld wat onze focus binnen die opgaven wordt. Dit vatten we samen in een kennisontwikkelagenda. Rondom de onderzoeksvragen uit die kennisontwikkelagenda, ontwikkelen we leerwerkgemeenschappen.  

Bekijk alle informatie

HRM

De informatie over deze opgave volgt binnenkort

Studiesucces & Studentwelzijn

Bij het ontwikkelen van ons opgavegerichte onderwijs, zetten we actief in op het studentsucces van onze bachelor- en masterstudenten. Het welzijn van onze studenten en het succesvol doorlopen van hun opleiding, staat daarbinnen hoog op de agenda. Onderwijs valt of staat tenslotte met het welbevinden van onze studenten. Een van de prioriteiten binnen deze opgave is het onderzoeken en uitwerken van de principes van een studeerbaar programma met een doorstroomnorm. Dit wordt samen met team Onderwijsinnovatie (opgave Onderwijs) opgepakt.

Bekijk alle informatie