Menu Zoeken English

Training werkplekbegeleider*

Module A (start oktober/november 2020), Module B (start maart/april 2020)

Coachen en begeleiden is een manier om talenten aan te boren en te ontwikkelen. Niet alleen door tips of adviezen te geven, maar ook door gebruik te maken van de expertise van de begeleider.

De docent 'nieuwe stijl' in het voortgezet onderwijs beschikt over coachings- en begeleidingingsvaardigheden. Dat wil zeggen: het talent en de competenties om de prestaties en het leervermogen van de leerlingen / studenten / collegae te verbeteren. Voorheen werd deze training aangeboden onder de naam Training Coachingsvaardigheden.

Coachen en begeleiden is een manier om talenten aan te boren en te ontwikkelen. Niet alleen door tips of adviezen te geven, maar ook door gebruik te maken van de expertise van de begeleider. Op basis van gelijkwaardigheid, onderling ervaringen uitwisselen, situaties analyseren, oplossingen verkennen en deze in praktijk brengen.

* Werkplekbegeleiders primair onderwijs hier aanmelden

Vraag de brochure aan

Brochure aanvragen

Geslacht
Training werkplekbegeleider*

    Startdata:
  oktober/november 2020 Module A

  maart/april 2020 Module B

    Dag en tijd
   notk

   

   

    Investering:
  € 1.025,- bij aanmelden voor beide modules

  Indien de modules los van elkaar worden gevolgd, kosten deze
  € 550,- per module. De prijs van de extra bijeenkomst wordt in overleg bepaald, afhankelijk van de wensen.

    Aantal deelnemers:
  Maximaal 16

  Opbouw

  Hoe is de opleiding opgebouwd?

  Doelgroep

  Deze training richt zich op docenten die een rol (gaan) spelen als werkplekbegeleider van studentenen/of nieuwe collega’s. Deze training is dus ook geschikt als je betrokken bent bij het inductietrajectvoor nieuwe collega’s op je school.

  Door middel van ontwikkelingsgericht coachen ondersteunt u het aanboren en ontwikkelen vantalenten. Dat kunt u op basis van gelijkwaardigheid, leren van elkaar, reflecteren en situaties analyseren, oplossingen verkennen en deze in praktijk brengen.

  Niet alleen studenten en collega’s hebben voordeel van uw coaching, ook de school als geheel heefter baat bij.

  Inhoud

  De theorieën en methodieken zijn in overeenstemming met wat op de lerarenopleiding van Hogeschool Rotterdam wordt gebruikt. Tevens worden ze in de training toegepast op het ontwikkelenvan je eigen identiteit als coach. Wij hadden al geruime tijd de training ‘Coachingsvaardigheden’ voorbegeleiders op de werkplek. Deze training is onlangs herzien en is nu opgebouwd uit 2 modules. De modulestructuur biedt de mogelijkheid om de training naar behoefte in te zetten. Als school en alsdeelnemer. 

  Werkwijze

  Module A

  • Ontwikkelen van de beroepsidentiteit als Werkplekbegeleider
  • Gespreksstrategieën, gesprekstechnieken en gespreksmodellen
  • Methodisch reflecteren m.b.v. de reflectiecyclus van Korthagen.
  • Observeren: waarnemen en interpreteren.
  • Verbinden theorie en praktijk: pedagogisch/didactische concepten.
  • Informatie stage leren werken HR. Inzicht in verschillende typen studenten en de begeleidingsbehoefte.
  • Tussenproef met een acteur.
  • Afsluiting d.m.v. analyse van het gesprek met de acteur en slotconclusie

  Module B

  • Verdieping ontwikkelen beroepsidentiteit als werkplekbegeleider
  • Krachtgericht coachen en omgaan met weerstand.
  • Motiverende gesprekstechniek
  • Werken met kwaliteiten en belemmeringen
  • Zicht op overtuigingen en ‘Mindset’ en krachtgerichte feedback
  • Spannende communicatie: confronterend – en slecht nieuws gesprek
  • Inzicht in persoonlijke ontwikkeling relevant aan de professionele functie als werkplekbegeleider. (Transactionele  Analyse)
  • Afsluiting d.m.v. een 'meesterproef' en slotconclusie

  Optioneel
  omvang in overleg

  • Uitgebreide en actuele informatie- bijeenkomst over het werkplekleren
  • Opzet werkplekleren / Samen opleiden
  • Uitgebreide en actuele informatie over de organisatie van het werkplekleren, materialen en debeoordeling
  • Rollen van de diverse actoren (ADEF)
  • De werkplekleerlijn van lerarenopleiding van Hogeschool Rotterdam
  • Beoordeling en assessments
  • Oefenen met authentiek materiaal van studenten.

  Werkboek

  Tijdens de training hou je een werkboek bij waarin je je startsituatie t.a.v. coachen duidelijk maakt, je ontwikkeling bijhoudt door te reflecteren op je POP/PAP en je beschrijft hoe je jezelf kwalificeert als coach aan het eind van de training. Er wordt daarbij gebruik gemaakt van een competentieprofiel werkplekbegeleider.

  Locatie

  Hier zijn we te vinden
  Foto van locatie Locatie

  Museumpark hoogbouw

  Burgemeester S'jacobplein 1 3015 CA Rotterdam

  Niet op zoek naar deze opleiding?

  Kijk ook eens naar deze opties
  Pedagogisch Didactisch Getuigschrift

  Pedagogisch Didactisch Getuigschrift

  Met dit traject verwerf je in anderhalf jaar een lesbevoegdheid voor mbo en volwasseneneducatie.

  Schoolopleider/-coördinator

  Schoolopleider/-coördinator

  De schoolopleider/-coördinator is in de grote lijn de kwaliteitsbewaker van de opleiding van de student op de stageschool.

  Coachen in het onderwijs

  Coachen in het onderwijs

  In de cursus Coachen in het Onderwijs professionaliseert u zich verder als coach. Ook weet u hoe u het maximale uit uw collega’s haalt.

  Groepsleerkracht in het vmbo basis/kader

  Groepsleerkracht in het vmbo basis/kader

  Nascholingsprogramma voor pabo-afgestudeerden die lesgeven in de onderbouw van de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg in het vmbo.

  Montessori-opleiding Basisbekwaam

  Montessori-opleiding Basisbekwaam

  Hogeschool Rotterdam biedt samen met de Thomas More Hogeschool een éénjarig traject aan, waarin je je kunt professionaliseren tot basisbekwame montessorileraar.

  Montessori-opleiding Vakbekwaam

  Montessori-opleiding Vakbekwaam

  Onze opleiding tot vakbekwame montessorileraar basisonderwijs is geschikt voor de montessorileraar die al een diploma basiskwame montessorileraar in handen heeft.

  NT2 opleiding

  NT2 opleiding

  voor docenten en leerkrachten die werken met anderstalige nieuwkomers binnen een LAN-klas, ISK of met volwassen statushouders

  Training Werkplekbegeleider

  Training Werkplekbegeleider

  Coachen en begeleiden is een manier om talenten aan te boren en te ontwikkelen. Niet alleen door tips of adviezen te geven, maar ook door gebruik te maken van de expertise van de begeleider

  Leergang Vakbekwaamheid Bewegingsonderwijs

  Leergang Vakbekwaamheid Bewegingsonderwijs

  Deze opleiding leidt op tot een volledige bevoegdheid voor bewegingsonderwijs. Het traject bestaat uit 3 blokken.

  Professionaliseringstraject PIE

  Professionaliseringstraject PIE

  Voor docenten die binnen het profiel PIE les willen geven, biedt Hogeschool Rotterdam Instituut voor Lerarenopleidingen (HR-IvL) een professionaliseringstraject aan.

  Herregistratie BIG-register

  Didactisch coachen

  Didactisch coachen

  Zou je als docent graag het studiesucces van je studenten vergroten? Met de cursus Didactisch coachen versterk je de motivatie en het leerproces van jouw studenten.

  Ik vind daar wat van

  Ik vind daar wat van

  Jouw klas is een mengelmoes van individuen, een mooie afspiegeling van de maatschappij. Ieder met een eigen mening en visie. Of niet?

  Werk bewust en interactief met je klas

  Werk bewust en interactief met je klas

  Hoe is jouw interactie in de klas? Ben je scherp, zit je er bovenop of laat je het gaan? Wil je leren hoe je hier bewust mee om kan gaan? Daar is best lef voor nodig.

  Digitale Didactiek

  Digitale Didactiek

  De huidige periode waarin wij leven dwingt ons allemaal tot het nadenken over digitaal lesgeven. Maar wat doen we als het straks allemaal weer ‘normaal’ is, hoe combineer je digitaal leren met lesgeven in het klaslokaal?

  We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

  Wijzig cookie-instellingen