Menu Zoeken English

Training werkplekbegeleider*

Module A (start oktober/november 2020), Module B (start maart/april 2020)

Coachen en begeleiden is een manier om talenten aan te boren en te ontwikkelen. Niet alleen door tips of adviezen te geven, maar ook door gebruik te maken van de expertise van de begeleider.

De docent 'nieuwe stijl' in het voortgezet onderwijs beschikt over coachings- en begeleidingingsvaardigheden. Dat wil zeggen: het talent en de competenties om de prestaties en het leervermogen van de leerlingen / studenten / collegae te verbeteren. Voorheen werd deze training aangeboden onder de naam Training Coachingsvaardigheden.

Coachen en begeleiden is een manier om talenten aan te boren en te ontwikkelen. Niet alleen door tips of adviezen te geven, maar ook door gebruik te maken van de expertise van de begeleider. Op basis van gelijkwaardigheid, onderling ervaringen uitwisselen, situaties analyseren, oplossingen verkennen en deze in praktijk brengen.

* Werkplekbegeleiders primair onderwijs hier aanmelden

  Startdata:
oktober/november 2020 Module A

maart/april 2020 Module B

  Dag en tijd
 notk

 

 

  Investering:
€ 1.025,- bij aanmelden voor beide modules

Indien de modules los van elkaar worden gevolgd, kosten deze
€ 550,- per module. De prijs van de extra bijeenkomst wordt in overleg bepaald, afhankelijk van de wensen.

  Aantal deelnemers:
Maximaal 16

Opbouw

Hoe is de opleiding opgebouwd?

Doelgroep

Deze training richt zich op docenten die een rol (gaan) spelen als werkplekbegeleider van studentenen/of nieuwe collega’s. Deze training is dus ook geschikt als je betrokken bent bij het inductietrajectvoor nieuwe collega’s op je school.

Door middel van ontwikkelingsgericht coachen ondersteunt u het aanboren en ontwikkelen vantalenten. Dat kunt u op basis van gelijkwaardigheid, leren van elkaar, reflecteren en situaties analyseren, oplossingen verkennen en deze in praktijk brengen.

Niet alleen studenten en collega’s hebben voordeel van uw coaching, ook de school als geheel heefter baat bij.

Inhoud

De theorieën en methodieken zijn in overeenstemming met wat op de lerarenopleiding van Hogeschool Rotterdam wordt gebruikt. Tevens worden ze in de training toegepast op het ontwikkelenvan je eigen identiteit als coach. Wij hadden al geruime tijd de training ‘Coachingsvaardigheden’ voorbegeleiders op de werkplek. Deze training is onlangs herzien en is nu opgebouwd uit 2 modules. De modulestructuur biedt de mogelijkheid om de training naar behoefte in te zetten. Als school en alsdeelnemer. 

Werkwijze

Module A

 • Ontwikkelen van de beroepsidentiteit als Werkplekbegeleider
 • Gespreksstrategieën, gesprekstechnieken en gespreksmodellen
 • Methodisch reflecteren m.b.v. de reflectiecyclus van Korthagen.
 • Observeren: waarnemen en interpreteren.
 • Verbinden theorie en praktijk: pedagogisch/didactische concepten.
 • Informatie stage leren werken HR. Inzicht in verschillende typen studenten en de begeleidingsbehoefte.
 • Tussenproef met een acteur.
 • Afsluiting d.m.v. analyse van het gesprek met de acteur en slotconclusie

Module B

 • Verdieping ontwikkelen beroepsidentiteit als werkplekbegeleider
 • Krachtgericht coachen en omgaan met weerstand.
 • Motiverende gesprekstechniek
 • Werken met kwaliteiten en belemmeringen
 • Zicht op overtuigingen en ‘Mindset’ en krachtgerichte feedback
 • Spannende communicatie: confronterend – en slecht nieuws gesprek
 • Inzicht in persoonlijke ontwikkeling relevant aan de professionele functie als werkplekbegeleider. (Transactionele  Analyse)
 • Afsluiting d.m.v. een 'meesterproef' en slotconclusie

Optioneel
omvang in overleg

 • Uitgebreide en actuele informatie- bijeenkomst over het werkplekleren
 • Opzet werkplekleren / Samen opleiden
 • Uitgebreide en actuele informatie over de organisatie van het werkplekleren, materialen en debeoordeling
 • Rollen van de diverse actoren (ADEF)
 • De werkplekleerlijn van lerarenopleiding van Hogeschool Rotterdam
 • Beoordeling en assessments
 • Oefenen met authentiek materiaal van studenten.

Werkboek

Tijdens de training hou je een werkboek bij waarin je je startsituatie t.a.v. coachen duidelijk maakt, je ontwikkeling bijhoudt door te reflecteren op je POP/PAP en je beschrijft hoe je jezelf kwalificeert als coach aan het eind van de training. Er wordt daarbij gebruik gemaakt van een competentieprofiel werkplekbegeleider.

Locatie

Hier zijn we te vinden
Foto van locatie Locatie

Museumpark hoogbouw

Burgemeester S'jacobplein 1 3015 CA Rotterdam

Niet op zoek naar deze opleiding?

Kijk ook eens naar deze opties

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

Wijzig cookie-instellingen