Menu Zoeken English

Training werkplekbegeleider*

Module A (start oktober/november 2020), Module B (start maart/april 2020)

Coachen en begeleiden is een manier om talenten aan te boren en te ontwikkelen. Niet alleen door tips of adviezen te geven, maar ook door gebruik te maken van de expertise van de begeleider.

De docent 'nieuwe stijl' in het voortgezet onderwijs beschikt over coachings- en begeleidingingsvaardigheden. Dat wil zeggen: het talent en de competenties om de prestaties en het leervermogen van de leerlingen / studenten / collegae te verbeteren. Voorheen werd deze training aangeboden onder de naam Training Coachingsvaardigheden.

Coachen en begeleiden is een manier om talenten aan te boren en te ontwikkelen. Niet alleen door tips of adviezen te geven, maar ook door gebruik te maken van de expertise van de begeleider. Op basis van gelijkwaardigheid, onderling ervaringen uitwisselen, situaties analyseren, oplossingen verkennen en deze in praktijk brengen.

* Werkplekbegeleiders primair onderwijs hier aanmelden

Vraag de brochure aan

Brochure aanvragen

Geslacht
Training werkplekbegeleider*

    Startdata:
  Module A: oktober/november 2020

  Module B: maart/april 2021

    Dag en tijd
   notk

   

   

    Investering:
  € 1.025,- bij aanmelden voor beide modules

  Indien de modules los van elkaar worden gevolgd, kosten deze
  € 550,- per module. De prijs van de extra bijeenkomst wordt in overleg bepaald, afhankelijk van de wensen.

    Aantal deelnemers:
  12 - 16

  Opbouw

  Hoe is de opleiding opgebouwd?

  Doelgroep

  Deze cursus richt zich op docenten die een rol (gaan) spelen als werkplekbegeleider van studenten, nieuwe collega’s of collega’s die de PDG volgen. Deze cursus is dus ook geschikt als je betrokken bent bij het inductietraject voor nieuwe collega’s op je school.

  Door middel van ontwikkelingsgericht coachen ondersteun je het aanboren en ontwikkelen van talenten en stel je de coachee in staat tot ervaringsgericht, onderzoekend leren. Dat kun je op basis van gelijkwaardigheid: leren van elkaar, reflecteren en situaties analyseren, oplossingen verkennen en deze in praktijk brengen.

  Niet alleen studenten en collega’s hebben voordeel van jouw coaching, ook de school als geheel heeft er baat bij.

  Inhoud

  De theorieën en methodieken die in deze cursus aanbod komt zijn bruikbaar voor studenten uit verschillende opleidingsinstituten en  zijn tevens toepasbaar op het ontwikkelen van je eigen identiteit als werkplekbegeleider.

  Opleiden, begeleiden en Coachen hebben een  (inter)actief karakter, je zult in de bijeenkomsten dan ook uitgenodigd worden tot een actieve deelname. Door eerst te oefenen in de setting van de training,  zal het toepassen van het aanbod in de werksituatie toenemen. Er wordt gebruik gemaakt van relevante competenties voor de werkplekbegeleider, uit het VELON competentieprofiel voor de lerarenopleider.

  Wat vraagt deelname van je:

  • De bijeenkomsten voorbereiden;
  • Per bijeenkomst een voorbereidende opdracht maken;
  • Aan de slag met je persoonlijke leerthema in je eigen onderwijspraktijk;
  • Ontwikkeling bijhouden middels een ontwikkelingsdocument.
  • Reflectie en slotconclusie
  • Studiebelasting inclusief bijeenkomsten +/- 25 uur.

  Werkwijze

  Module A: van ervaring to leerervaring

  5 bijeenkomsten

  • Het werkgebied van de werkplekbegeleider: opleiden, begeleiden en coachen in de context van de eigen onderwijspraktijk.
  • De rollen van de werkplekbegeleider t.a.v. de onwikkeling van de docent in opleiding
  • Basis coaching- en gespreksvaardigheden waar onder LSD, de reflectiecyclus van Korthagen, GROW en de koppelkaart.
  • Didactisch coachen;
  • Observeren, evalueren en beoordelen;
  • Procesgerichte feedback geven;
  • Ontwikkeling professionele identiteit: van docent naar docentbegeleider

  Module B: Verdiepend werken met kwaliteiten en belemmeringen

  5 bijeenkomsten

  • Verdieping in je professionele ontwikkeling als werkplekbegeleider; 
  • Krachtgericht coachen, werken met kwaliteiten en belemmeringen;
  • Motiverende gesprekstechniek;
  • Spannende communicatie: weerstand, confronteren en het slecht-nieuwsgesprek; 
  • Mindset en overtuigingen;
  • De achtergrond van gedrag en communicatie m.b.v. transactionele analyse. 

  Optioneel:

  uitgebreide en actuele informatiebijeenkomst over het werkplekleren.

  • Opzet werkplekleren / Samen opleiden
  • Uitgebreide en actuele informatie over de organisatie van het werkplekleren, materialen en de beoordeling
  • Rollen van de diverse actoren (ADEF)
  • De werkplekleerlijn van lerarenopleiding van Hogeschool Rotterdam
  • Beoordeling en assessments
  • Oefenen met authentiek materiaal van studenten.

  Werkboek

  Tijdens de training hou je een werkboek bij waarin je je startsituatie t.a.v. coachen duidelijk maakt, je ontwikkeling bijhoudt door te reflecteren op je POP/PAP en je beschrijft hoe je jezelf kwalificeert als coach aan het eind van de training. Er wordt daarbij gebruik gemaakt van een competentieprofiel werkplekbegeleider.

  Locatie

  Hier zijn we te vinden
  Foto van locatie Locatie

  Museumpark hoogbouw

  Burgemeester S'jacobplein 1 3015 CA Rotterdam

  Niet op zoek naar deze opleiding?

  Kijk ook eens naar deze opties

  We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

  Wijzig cookie-instellingen