Menu English

Werkplekbegeleider

Je hebt de belangrijke taak studenten in hun opleiding en/of (nieuwe) collegae te ondersteunen en uit te dagen om hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen in de vormgeving van hun docentschap. Dat gaat over goed leren lesgeven maar evenzeer over het begeleiden van het proces van identiteitsontwikkeling van de docent in opleiding binnen het onderwijs.

Je draagt zorg voor de geschikte leerervaringen en nodigt uit tot kritisch reflecteren op het handelen en achterliggende overtuigingen. Je legt daarbij relatie tussen praktijkervaringen en theorie waardoor er beter gefundeerde alternatieven gevonden kunnen worden in het pedagogisch/didactisch handelen en worden de ervaringen overdraagbaar naar nieuwe situaties. Het uiteindelijke doel is het stimuleren tot zelfsturing.

* Werkplekbegeleiders primair onderwijs hier aanmelden

  Startdata:
Module A: nader te bepalen*
Module B: nader te bepalen*

*Data worden in overleg met de scholen bepaald

De trainingen Werkplekbegeleider wordt in de meeste gevallen door opleidingsscholen aangvraagd.

  Dag en tijd
nader te bepalen

 

 

  Investering:
€ 1.100,-* bij aanmelden voor beide modules

Indien de modules los van elkaar worden gevolgd, kosten deze
€ 550,- per module. De prijs van de extra bijeenkomst wordt in overleg bepaald, afhankelijk van de wensen.

 

*verhoogd per 30-05-2023 ivm jaarlijkse prijsstijgingen

  Aantal deelnemers:
12 - 16

Opbouw

Hoe is de opleiding opgebouwd?

Voor wie?

Deze cursus richt zich op docenten die een rol (gaan) spelen als werkplekbegeleider van studenten, nieuwe collega’s of collega’s die de PDG volgen. Deze cursus is dus ook geschikt als je betrokken bent bij het inductietraject voor nieuwe collega’s op je school.

Door middel van ontwikkelingsgericht coachen ondersteun je het aanboren en ontwikkelen van talenten en stel je de coachee in staat tot ervaringsgericht, onderzoekend leren. Dat kun je op basis van gelijkwaardigheid: leren van elkaar, reflecteren en situaties analyseren, oplossingen verkennen en deze in praktijk brengen.

Niet alleen studenten en collega’s hebben voordeel van jouw coaching, ook de school als geheel heeft er baat bij.

Inhoud

De theorieën en methodieken die in deze cursus aanbod komt zijn bruikbaar voor studenten uit verschillende opleidingsinstituten en  zijn tevens toepasbaar op het ontwikkelen van je eigen identiteit als werkplekbegeleider.

Opleiden, begeleiden en Coachen hebben een  (inter)actief karakter, je zult in de bijeenkomsten dan ook uitgenodigd worden tot een actieve deelname. Door eerst te oefenen in de setting van de training,  zal het toepassen van het aanbod in de werksituatie toenemen. Er wordt gebruik gemaakt van relevante competenties voor de werkplekbegeleider, uit het VELON competentieprofiel voor de lerarenopleider.

Wat vraagt deelname van je:

 • De bijeenkomsten voorbereiden;
 • Per bijeenkomst een voorbereidende opdracht maken;
 • Aan de slag met je persoonlijke leerthema in je eigen onderwijspraktijk;
 • Ontwikkeling bijhouden middels een ontwikkelingsdocument.
 • Reflectie en slotconclusie
 • Studiebelasting inclusief bijeenkomsten +/- 25 uur.

Module A: van ervaring to leerervaring
5 bijeenkomsten

 • Het werkgebied van de werkplekbegeleider: opleiden, begeleiden en coachen in de contextvan de eigen onderwijspraktijk.
 • De rollen van de werkplekbegeleider t.a.v. de onwikkeling van de docent in opleiding
 • Basis coaching- en gespreksvaardigheden waar onder LSD, de reflectiecyclus van Korthagen, GROW  en de koppelkaart.
 • Didactisch coachen;
 • Observeren, evalueren en beoordelen;
 • Procesgerichte feedback geven;
 • Ontwikkeling professionele identiteit: van docent naar docentbegeleider

Module B: Verdiepend werken met kwaliteiten en belemmeringen

5 bijeenkomsten

 • Verdieping in je professionele ontwikkeling als werkplekbegeleider; 
 • Krachtgericht coachen, werken met kwaliteiten en belemmeringen;
 • Motiverende gesprekstechniek;
 • Spannende communicatie: weerstand, confronteren en het slecht-nieuwsgesprek; 
 • Mindset en overtuigingen;
 • De achtergrond van gedrag en communicatie m.b.v. transactionele analyse. 

Optioneel:uitgebreide en actuele informatiebijeenkomst over het werkplekleren.

 • Opzet werkplekleren / Samen opleiden;
 • Uitgebreide en actuele informatie over de organisatie van het werkplekleren, materialen en de beoordeling;
 • Rollen van de diverse actoren (ADEF);
 • De werkplekleerlijn van lerarenopleiding van Hogeschool Rotterdam;
 • Beoordeling en assessments;
 • Oefenen met authentiek materiaal van studenten.

Werkwijze

Module A: van ervaring to leerervaring

5 bijeenkomsten

 • Het werkgebied van de werkplekbegeleider: opleiden, begeleiden en coachen in de context van de eigen onderwijspraktijk.
 • De rollen van de werkplekbegeleider t.a.v. de onwikkeling van de docent in opleiding
 • Basis coaching- en gespreksvaardigheden waar onder LSD, de reflectiecyclus van Korthagen, GROW en de koppelkaart.
 • Didactisch coachen;
 • Observeren, evalueren en beoordelen;
 • Procesgerichte feedback geven;
 • Ontwikkeling professionele identiteit: van docent naar docentbegeleider

Module B: Verdiepend werken met kwaliteiten en belemmeringen

5 bijeenkomsten

 • Verdieping in je professionele ontwikkeling als werkplekbegeleider; 
 • Krachtgericht coachen, werken met kwaliteiten en belemmeringen;
 • Motiverende gesprekstechniek;
 • Spannende communicatie: weerstand, confronteren en het slecht-nieuwsgesprek; 
 • Mindset en overtuigingen;
 • De achtergrond van gedrag en communicatie m.b.v. transactionele analyse. 

Optioneel:

uitgebreide en actuele informatiebijeenkomst over het werkplekleren.

 • Opzet werkplekleren / Samen opleiden
 • Uitgebreide en actuele informatie over de organisatie van het werkplekleren, materialen en de beoordeling
 • Rollen van de diverse actoren (ADEF)
 • De werkplekleerlijn van lerarenopleiding van Hogeschool Rotterdam
 • Beoordeling en assessments
 • Oefenen met authentiek materiaal van studenten.

Werkboek

Tijdens de training hou je een werkboek bij waarin je je startsituatie t.a.v. coachen duidelijk maakt, je ontwikkeling bijhoudt door te reflecteren op je POP/PAP en je beschrijft hoe je jezelf kwalificeert als coach aan het eind van de training. Er wordt daarbij gebruik gemaakt van een competentieprofiel werkplekbegeleider.

Certificering

Module A en B kunnen los gevolgd worden maar vormen ook een geheel. Module A en module B geven beide (onafhankelijk van elkaar) na afsluiting en als voldaan is aan de voorwaarden, recht op een certificaat van Hogeschool Rotterdam.

De cursus schoolopleider/-coördinator sluit aan op deze modules.

Niet op zoek naar deze opleiding?

Kijk ook eens naar deze opties
🍪

Welkom!
Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies voor de werking van de website en het verbeteren van jouw gebruikerservaring. Wil je meer weten? Lees dan ook ons cookiebeleid.

Instellen