Menu
  English

  Schoolopleider

  De schoolopleider speelt een belangrijke rol bij het opleiden en begeleiden van docenten in opleiding.

  In grote lijnen is de kern van de taak het bewaken van de kwaliteit van
  het leerproces van de docent in opleiding. Dat betekent dat de schoolopleider een breed takenpakket beheert: je ontwikkelt op basis van de missie en visie van je eigen school en het opleidingsinstituten beleid, je geeft dit beleid concreet vorm en je werkt samen in het netwerk Samen Opleiden in de eigen organisatie en in de regio.

  De schoolopleider is de spil in Samen Opleiden. Daarom is jouw persoonlijk en professioneel leiderschap de basis om Samen Opleiden krachtig neer te zetten!

    Start data:

  September 2024: aanmelden

   

    Dag en tijd:
  Woensdag

  2024-2025:

  • Bijeenkomst 1  18-09-24           09:30-17:00
  • Bijeenkomst 2  09-10-24          14:00-17:30
  • Bijeenkomst 3  13-11-24             14:00-17:30
  • Bijeenkomst 4  04-12-24           14:00-17:30
  • Bijeenkomst 5  15-01-25            14;00-17:30
  • Bijeenkomst 6  12-02-25           09:30-17:00

    Investering:
  € 900,-*

  *verhoogd per 15-05-2024 ivm  jaarlijkse prijsstijgingen

    Aantal deelnemers:
  12 - 18

  Opbouw

  Hoe is de opleiding opgebouwd?

  Voor wie?

  Deze cursus is gericht op docenten die werkzaam zijn in het VO en BVE (MBO).

  In onze visie bestaat het DNA van Samen Opleiden uit twee aspecten: het ontwikkelen van beleid en een krachtige uitvoering daarvan én het persoonlijk en professioneel leiderschap van de schoolopleider. Hij/zij is degenen die Samen Opleiden op de kaart zet binnen de school en in het netwerk met de opleidingsinstituten en de regio. In deze cursus ontwikkelt de schoolopleider zijn/haar competenties om al deze taken goed vorm te kunnen geven en de spil te zijn in de opleiding van docenten (in opleiding).

  Je vindt het belangrijk en interessant om bij te dragen aan de ontwikkeling van docenten in opleiding. Je hebt zin om aan de slag te gaan met het ontwikkelen en uitvoeren van beleid hoe  (nieuwe) docenten het beste begeleid kunnen worden in het leren lesgeven en wat jouw school daarin ook specifiek te bieden heeft. Daarnaast vind je het belangrijk om aandacht te besteden aan het proces van  ingroeien in het onderwijs en de ontwikkeling van de persoonlijke en professionele identiteit van de (nieuwe) docent.

  Je vindt het een uitdaging om Samen Opleiden zichtbaar te maken in het college en samen te werken met betrokkenen zoals bijvoorbeeld directie en werkplekbegeleiders en je hebt dan ook goede communicatieve vaardigheden.

  En ‘last but not least’, je wilt jezelf ontwikkelen in je nieuwe rol als schoolopleider en je bent je bewust dat je daarmee een leerproces in gaat om je persoonlijk en professioneel leiderschap  uit te bouwen.

  Inhoud

  In de bijeenkomsten wordt  aandacht besteed aan inhoudelijke en ontwikkelingsgerichte onderwerpen:

  • Persoonlijk leiderschap: groeien in de rol van schoolopleider, persoonlijke en professionele identiteit in ontwikkeling
  • Competenties van de schoolopleider op basis van de Velon beroepsstandaard
  • Taken en rollen van de schoolopleider: de positie van de schoolopleider, beleid, organisatie en aansturing van Samen Opleiden binnen de eigen organisatie
  • De fundamenten en bouwstenen van de kwaliteit van de werkplek: organisatie, infra structuur en curriculum
  • Het ontwikkelen en uitvoeren van (een deel van) een beleidssplan
  • Begeleiden en begeleidingsvormen: intervisie en professionalisering
  • Het monitoren van de begeleidingstaken van de werkplekbegeleiders
  • Leren en leerprocessen van docenten (in opleiding)
  • Evalueren en beoordelen.

   

  We vinden het belangrijk om voldoende differentiatie in te bouwen zodat je het aanbod toe kan snijden op jouw werkpraktijk.

  Om jou te ondersteunen in het ontwikkelen van de drie leerresultaten, ben je gedurende de looptijd van de cursus bezig met de rode draad opdracht, een eerste ontwikkelcyclus. Je geeft al onderzoekend en bouwend vorm aan jouw rol als schoolopleider en aan (een deel van) het beleid en de organisatie van Samen Opleiden.

  Tot slot expliciteer je jouw rol als schoolopleider en Samen Opleiden op jouw college door middel van een bruikbare ‘branding’.

  Werkwijze

  In de bijeenkomsten gaan we in op de verschillende facetten van Samen Opleiden. We wisselen theorie en praktische opdrachten af waarbij je werkt met jouw schoolcontext. Het beroepsbeeld van Velon is een belangrijke kennisbasis van waaruit we werken en kennis delen. 

  Netwerken is een belangrijke taak en een van de doelen van deze cursus is dan ook om samen verder te komen, je brengt je praktijkervaringen in en we bespreken deze in de groep. 

  Om jou te ondersteunen in het ontwikkelen van de leerresultaten ben je gedurende de cursus bezig met ‘de rode draad opdracht’, een ontwerpopdracht waarin je gedurende de tijdspanne van de cursus al onderzoekend en al bouwend vorm geeft aan jouw rol als schoolopleider/coördinator en het Samen Opleiden in je school en netwerk. Dit geeft je ook de kans om  jouw visie te onderzoeken en te ontwikkelen t.a.v. Samen Opleiden. Dit proces ondersteunen we door te werken met fundamenten en bouwstenen voor het ontwikkelen van beleid en organisatie. 

  Uitgangspunt in elke groep, in elke begeleidingssituatie, is dat mensen en de context waarin zij werken van elkaar verschillen. Van ons mag je verwachten dat we zoveel mogelijk aansluiten bij de diversiteit die we in de groep ontdekken. En we vragen aan jou je nieuwsgierigheid en openheid mee te nemen en stellen het op prijs als je situaties uit jouw context in wil brengen en onderzoeken.

  We verwachten dat je actief aan de slag gaat met het aanbod in je eigen school en uiteraard dat je je voor de bijeenkomsten voorbereidt.

  Leerresultaten

  Professionele identiteit en persoonlijk leiderschap
  De schoolopleider is thuis in zijn eigen rol en weet zichzelf ‘neer te zetten’ binnen de school. Hierbij gebruikt hij zijn persoonlijke kwaliteiten en zijn opgebouwde ervaring in het onderwijs ten behoeve van Samen Opleiden. Hij kan zijn handelen verantwoorden vanuit actuele en relevante theorieën en werkmodellen. 

  Het bewaken van de kwaliteit van het leerproces van de docent in opleiding (DIO).
  De schoolopleider ontwerpt (een deel van) een beleidsplan voor zijn school, dat de kwaliteit van het leerproces van de DIO bewaakt en past binnen de kaders van de opleidingsschool.  Hij geeft dit beleidsplan concreet vorm in de eigen dagelijkse praktijk en stimuleert de betrokkenen om te werken conform het dit plan.

  Netwerk Samen Opleiden opbouwen en onderhouden
  De schoolopleider bouwt op een effectieve en prettige manier werkrelaties op met diverse betrokkenen rond Samen Opleiden in de eigen organisatie en in de regio. Zo bouwt hij aan een  functioneel netwerk dat gericht is op de vormgeving en ondersteuning van Samen Opleiden.  

  Certificering

  Het met goed gevolg afleggen van de kwalificatie opdrachten en voldoende aanwezigheid geeft recht op een certificaat Schoolopleider, Hogeschool Rotterdam.

  Niet op zoek naar deze opleiding?

  Kijk ook eens naar deze opties