Menu
    English

    Je bent startende schoolopleider of wordt dit binnen afzienbare tijd. Om deel te nemen verwachten wij dat je bekend bent met gesprekstechnieken en -vaardigheden die bijdragen aan het opleiden, begeleiden en coachen van zowel docenten in opleiding  als werkplekbegeleiders. Dat betekent dat je eerder een coachtraining  hebt gevolgd  van voldoende niveau of bereid bent dit in de komende tijd te gaan volgen.