Menu
  English

  Docenten kunnen een beroep doen op de subsidie verkorte scholingstrajecten door een aanvraag hiervoor bij DUO in te dienen. In 2019 en 2020 worden de volledige scholingskosten vergoed.

  Notitie van het ministerie van OCW: 
  U krijgt het bedrag dat u voor het traject betaalt, met een maximum van € 6.000,-. We betalen het subsidiebedrag in 1 keer uit. Dat doen we binnen 4 weken nadat u een brief hebt gekregen waarin staat dat de subsidie is toegekend. 

  Let op 1: Uzelf vraagt deze subsidie aan (niet uw werkgever of school).
  Let op2: Doe dit uiterlijk binnen 8 weken na de startdatum, anders vervalt uw recht op deze subsidie.

  Meer info over de subsidie voor verkorte scholingstrajecten