Menu Zoeken English

Montessori-opleiding Basisbekwaam

Éénjarig traject, start januari 2020

Hogeschool Rotterdam biedt een éénjarig traject aan, waarin je je kunt professionaliseren tot basisbekwame montessorileraar.

In de regio Rotterdam alleen al zijn 30 montessori basisscholen te vinden. De vraag naar bevoegde montessorileraren is groot. De montessori opleiding voor leraren basisonderwijs is vanaf september 2016 vernieuwd. Hogeschool Rotterdam biedt een éénjarig traject aan, waarin je je kunt professionaliseren tot basisbekwame montessorileraar.

Maria Montessori wordt terecht een vrijheidspedagoog genoemd. Ze wilde de kinderen vrijheid geven omdat ze ervan overtuigd was dat kinderen het best zichzelf konden ontwikkelen, als ze maar in een voorbereide omgeving werden opgevoed door adequaat opgeleide Montessori leerkrachten in een groep met verticale leeftijdsstructuur (NMV, 2014).

Vraag de brochure aan

Brochure aanvragen

Geslacht
Montessori-opleiding Basisbekwaam

    Start- en einddatum:
  september 2019 
  Inschrijvingen worden doorgeschoven naar het eerstvolgende startmoment.  

    Dag en tijd:
  woensdag van 14.00 tot 20.00 uur 

    Investering:
  € 2850 ,- per cursusjaar, inclusief praktijkbegeleiding.

    Aantal deelnemers:
  minimaal 12

  Opbouw

  Hoe is de opleiding opgebouwd?

  Doelgroep

  Deze opleiding is bedoeld voor leraren basisonderwijs die werken in het montessorionderwijs, maar geen erkend montessoridiploma bezitten. Tevens is deze opleiding geschikt voor
  gediplomeerde montessorileraren die hun kennis en kunde willen opfrissen.

  Inhoud

  De opleiding is gebaseerd op de nieuwste kaders vanuit de Nederlandse Montessori Vereniging (NMV), de visie, de montessori bekwaamheden en de eindkwalificaties. Wij bieden een inspirerende voorbereide leeromgeving waarin je onderzoekend leert, samen montessorionderwijs ontwerpt om in de eigen praktijk uit te proberen, vaardigheden traint en ervaringen deelt met cursisten van andere montessori basisscholen. We pendelen continu tussen theorie en praktijk, door samenwerken en reflectie ontwikkel je tijdens deze opleiding tot basisbekwame montessorileraar:

  • De grondhouding die past bij de montessori leraar basisonderwijs,
  • Een goed onderbouwde visie en eigen aanpak in uw montessorigroep.

  Werkwijze

  Weten

  De visie van Maria Montessori wordt geplaatst in de hedendaagse onderwijscontext, getoetst aan actuele inzichten uit onderzoek en verbonden aan de begrippen duurzaamheid, medeburgerschap en individualiteit. Aan bod komen kenmerkende concepten van montessorionderwijs zoals:

  • Van pedagogisch concept naar didactisch model zoals het werken in heteroge groepen, de vrije keuze, de rondes en verschillende vormen van observeren, signaleren, beslissen en registreren,
  • De perioden van groei en de ontwikkelingsdomeinen binnen de iegen montessorigroep,
  • Het inrichten van een voorbereide omgeving,
  • De betekenis van montessorimaterialen in relatie tot de ontwikkelingsdomeinen,
  • Kosmisch onderwijs en opvoeding én onderzoekend leren,
  • Pedagogische opvattingen en typologie van scholen,
  • Evalueren en verantwoorden van het leerproces en opbrengsten in de iegen montessorigroep.

  Doen

  Het leren op de eigen werkplek speelt een grote rol en is een groot onderdeel van de opleiding. Je onderzoekt hoe je je aanpak in de praktijk kan versterken en wat je daarbij nodig hebt. De kinderen in jouw klas profiteren daarbij direct van de montessoriopleiding basisbekwaam. De praktijkbegeleiding is erop gericht je verder te helpen met je eigen leervragen en waar nodig van sturend naar zelfsturend. De montessoriopleider observeert je tweemaal in de praktijk en geeft gerichte feedback op je leerproces naar basisbekwaam toe. De opleiding biedt ook de mogelijkheid om op andere montessorischolen inspiratie op te doen of een korte stage te lopen.

  Samen

  Samen met andere cursisten deel je continu ervaringen, ontwerpt samen montessoriactiviteiten die je beproeft in je eigen montessorigroep. Elkaar feedback geven is onderdeel van de opleiding. Ook op je eigen werkplek deel je je nieuw opgedane kennis en kunde.

  Zijn

  Je persoonlijke en professionele ontwikkeling gaan hand in hand tijdens deze opleiding. Je maakt je eigen ontwikkeling continu zichtbaar en zorgt voor overdraagbaarheid van de nieuw verworven kennis en vaardigheden, ook ten behoeve van je collega’s op de eigen werkplek.

  Afronding

  Tijdens de opleiding verzamel je bewijzen dat je de montessoribekwaamheden beheerst. Je sluit de montessoriopleiding basisbekwaam af met een portfolio basisbekwaam en in een criterium gericht interview onderbouw je je leerproces met behulp van relevante montessoritheorieen, hedendaagse literatuur en de bewijzen uit je portfolio dat je montessori basisbekwaam bent.

  De montessoriopleiding is geaccrediteerd door de NMV.

  Na je studie

  Wat kun je doen na de opleiding?

  Na afronding

  Na voldoende afronding ontvang je het NMV-diploma basisbekwame montessorileraar basisonderwijs. Je kunt deze opleiding opnemen in het lerarenregister.

  Locatie

  Hier zijn we te vinden
  Foto van locatie Locatie

  Museumpark hoogbouw

  Burgemeester S'jacobplein 1 3015 CA Rotterdam

  Niet op zoek naar deze opleiding?

  Kijk ook eens naar deze opties

  We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

  Wijzig cookie-instellingen