Menu English

Master River Delta Development voltijd

  • Duur en startmoment

    2 jaar, september

  • Opleidingstype

    Voltijd Master

  • Taal

    Geheel in het Engels

Wil jij een belangrijke rol spelen bij de toekomst van onze delta’s? En bedenk jij oplossingen voor een van de grootste problemen van nu? Dan is deze Engelstalige master perfect voor jou!

Rivierdelta’s zijn niet alleen de thuisbasis van miljoenen mensen en verschillende natuurlijke omgevingen, maar ze zijn ook essentieel voor de wereldwijde voedselproductie en economie. Deze gebieden komen onder druk te staan door klimaatverandering, stijgende zeespiegels en overbevolking. Enkele uitdagingen waar we mee te maken hebben zijn overstromingen, bodemdaling en de verzilting van grondwater. Daarom hebben we mensen nodig die kunnen helpen bij het vinden van oplossingen die rekening houden met de natuur, technologie en de samenleving.

In deze Engelstalige opleiding word je voorbereid op de rol van ’facilitator of change’, iemand die technologische veranderingen implementeert zodat mens en natuur in harmonie kunnen samenleven met het water. Je leert duurzame en breed gedragen ideeën en oplossingen voor de lange termijn te ontwikkelen, waarbij je rekening houdt met alle betrokkenen. Je combineert theoretische kennis over deltasystemen met praktische opdrachten in ‘Living Labs’, echte locaties in deltagebieden waar je samenwerkt met lokale gemeenschappen, bedrijven en beleidsmakers. Je kijkt bijvoorbeeld naar hoe je een klimaatbestendige oever voor het Grevelingenmeer ontwerpt waar alle betrokken partijen achter staat. Je kijkt naar de technologische mogelijkheden, kosten en risico’s bij waterpeilstijgingen en naar de behoeften van bewoners en boeren.

Deze - geheel Engelstalige - master is een bijzondere samenwerking tussen drie hogescholen met expertise op het gebied van water: de HZ University of Applied Sciences (voor kustgebieden), Van Hall Larenstein Hogeschool (voor riviersystemen) en Hogeschool Rotterdam (voor stedelijk water). Door te studeren en te werken op deze verschillende locaties, vergroot jij jouw kennis over verschillende deltagebieden en bouw je een waardevol netwerk op in het vakgebied.

Na deze studie kun je aan de slag bij verschillende internationale organisaties, adviesbureaus, overheidsinstanties of NGO’s. Of je nu besluit om stadsplanner in een metropool aan het water te worden, adviseur voor duurzame landbouw in een vruchtbare delta, of onderzoeker van gezonde riviersystemen, de wereld ligt voor je open.

Maak kennis met onze docenten

Wie zijn je docenten?

Het docententeam van de Master River Delta Development bestaat uit enthousiaste en kundige docenten met ervaring in het vakgebied, zowel op het gebied van lesgeven als praktijkgericht onderzoek.

Locatie

Waar ga je studeren?

Deze master is een unieke joint degree van drie hogescholen met expertise op het gebied van water. Tijdens de master ga je dan ook op drie plekken studeren. Zo leer je bij HZ University of Applied Sciences in Middelburg alles over water in de kustgebieden. Bij Hogeschool van Hall Larenstein in Velp richt je je op riviersystemen en bij Hogeschool Rotterdam leer je alles over stedelijk water. Door te studeren en werken op deze drie locaties vergroot je je kennis over verschillende deltagebieden en breid je je netwerk binnen het vakgebied uit.

Niet op zoek naar deze opleiding?

Kijk ook eens naar deze opties