Ga direct naar de content

Architectuur deeltijd

Vierjarige master in het Nederlands, start in september en februari

De Academie leidt studenten op tot maatschappelijk en vakbekwam ontwerpers. Afgestudeerden kunnen zich direct inschrijven in het architectenregister als architect.

De Academie verzorgt vierjarige masteropleidingen tot architect of stedenbouwkundige. Het programma richt zich op afgestudeerde bachelorstudenten die hun ontwerpvaardigheden verder willen verdiepen en ontwikkelen. De opleidingen combineren studeren met werken in de praktijk. Kennis, vaardigheden en houding die je ontwikkelt binnen de Academie, kun je direct inzetten in de praktijk. En andersom kun je beroepsvaardigheden die je opdoet in het werkveld, toepassen binnen het studiedeel.

Als architect ontwerp je op verschillende schaalniveaus: van detail tot stad. Materiaal, constructie en ruimte breng je samen tot een goed ontwerp. Dat vraagt niet alleen om kennis van de techniek en van werk- en bouwprocessen, maar ook om beheersing van verschillende ontwerpmethoden en –technieken. Op de Academie word je uitgedaagd om een eigen visie te vormen als ontwerper binnen je vakgebied. Natuurlijk om je te ontwikkelen in het vak, maar ook om je ontwerpvakmanschap en andere beroepsvaardigheden in te zetten voor de samenleving.

De Academie staat in dé architectuurstad van Nederland, waar veel vooraanstaande en experimentele bureaus gevestigd zijn. Onderwijs aan de Academie is kleinschalig waardoor je persoonlijk contact hebt met je docenten. Bijzonder is de horizontale organisatie: studenten kunnen hun eigen programma samenstellen. Het studieprogramma wordt ingevuld door docenten en sprekers uit de praktijk. Door ontwerpers voor ontwerpers dus! Als je afgestudeerd bent aan de Rotterdamse Academie van Bouwkunst, kun je je direct inschrijven in het architectenregister als architect.

Opbouw

Hoe is de opleiding opgebouwd?
Praktijk en studie

Wanneer je studeert aan de Academie, combineer je je baan met een studie. De masteropleidingen tot architect en stedenbouwkundige bestaan uit een praktijkdeel en een studiedeel. Je werkt drie tot vier dagen in de week bij een bureau, daarnaast volg je een avond en een dag les op de Academie.

Zowel het studiedeel als het praktijkgedeelte wordt met 120 studiepunten gehonoreerd. Het programma van vier jaar omvat 240 studiepunten in totaal. Om de (inter)nationale studentenmobiliteit te bevorderen, hanteert de Academie het Europese studiepuntensysteem (ECTS = European Credit Transfer and Accumulation System), waarbij een studiepunt gelijkstaat aan een studiebelasting van 28 uur.

Praktijkdeel

Dankzij de diversiteit en het karakter van het Rotterdamse kun je een werkplek kiezen die bij je past en waar je juist je grenzen kunt verleggen. Door te werken in de praktijk als beginnend ontwerper en tegelijkertijd te studeren aan de Rotterdamse Academie word je opgeleid tot een architect die met beide benen op de grond staat. Op de werkplek heb je te maken met de realiteit van alledag. De Academie geeft je juist de ruimte om te experimenteren met nieuwe instrumenten en methoden. De kennis, vaardigheden en houding die je ontwikkelt in het studiedeel, kun je direct inzetten in de praktijk. Andersom kun je beroepsvaardigheden die je opdoet in het werkveld, direct toepassen binnen het studiedeel.

Eerste studiejaar

Het ontwerponderwijs vormt de kern van het studiedeel van de masteropleiding en wordt ondersteund door de theorie (colleges) en het vaardighedenonderwijs (laboratoria).

Eerste studiejaar

Het verplichte eerstejaars programma richt zich op de (door)ontwikkeling van het beeldend vermogen, het aanvullen van de algemene en technische kennis en het bewust worden van je eigen ontwerphouding.

Tweede en derde studiejaar

In deze fase kunnen studenten vrij kiezen uit het totale programma-aanbod. Je wordt gestimuleerd om je eigen interesses en fascinaties binnen het vakgebied te onderzoeken en te verdiepen.

Vierde studiejaar

Dit is de afstudeerfase waarin studenten individueel afstuderen. Je formuleert je eigen afstudeeropgave en zoekt daarbij de afstudeercommissieleden. Deze fase is gericht op het complementeren van je kennis en op je positionering in het vakgebied.

Vrije keuzeruimte

Op de Academie staat de persoonlijke ontwikkeling van studenten als beginnend architect of stedenbouwkundige centraal. De studenten hebben een grote mate van keuzevrijheid zelf te bepalen welke richting hij of zij op wilt in het vak en de beroepsuitoefening. Het studiedeel is horizontaal georganiseerd waardoor de student in grote mate zijn of haar eigen studietraject kunnen bepalen.

Overlap Architectuur en Stedenbouw

De masteropleidingen tot architect en stedenbouwkundige delen een groot deel van het onderwijsprogramma. Door intensief samen te werken, profiteren beide disciplines van elkaars kennis. Colleges en laboratoria zijn toegankelijk voor architectuur- en stedenbouwstudenten. Binnen het atelierprogramma worden combinatieateliers aangeboden waarin beide disciplines aan bod komen.

Na je studie

Wat kun je doen na je opleiding?
Na je afstuderen

Gefeliciteerd! Het diploma Master of Science (MSc) van de Rotterdamse Academie van Bouwkunst geeft recht op inschrijving in het architectenregister. Eenmaal geregistreerd mag je de titel architect voeren. Deze titel is beschermd door de Wet op de architectentitel.

Beroepen

Als je bent afgestudeerd aan de Academie kun je nationaal en internationaal opereren als architect. Je beschikt over een breed en gefundeerd ontwerp- en onderzoek instrumentarium. Daarbij kun je effectief samenwerken met andere disciplines in het ontwerp-, plan-, en uitvoeringsproces. Je bent in staat om zelfstandig aan projecten te werken binnen een bureau als ontwerper of een eigen bureau te beginnen.

Locatie

Waar ga je studeren?

Niet op zoek naar deze opleiding?

Kijk ook eens naar deze opties

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.