Menu Zoeken English

Design deeltijd

Tweejarige master in het Nederlands, start in september

De innovatieve Master Design zet design research en nieuwe praktijken centraal in twee leerlijnen. Vanuit een mediumonafhankelijke ontwerphouding doe je een zelf te definiëren design research.

Je kunt op verschillende manieren design research ontwikkelen en inzetten. De vragen die je binnen je eigen ontwerppraktijk hebt kun je onderzoeken in een design research. Met het product, project of dienst dat je ontwerpt op basis van dit onderzoek kun je nieuwe expertise ontwikkelen en verder uitbouwen. Daarnaast publiceer en informeer je je netwerk en versterk je je ondernemerschap. Dit doe je door een bruikbaar verdienmodel en een bijpassende strategie te ontwikkelen die past bij het door jou ontwikkelende product.

Je verwerft competenties op zowel het artistiek-creatieve gebied van praktijkonderzoek en ontwerp, als op het gebied van ondernemerschap. Het programma voorziet in lezingen, workshops, feedbacksessies, presentaties en excursies. Deze master is geschikt voor professionals met minimaal drie jaar werkervaring in een voor de Master Design relevante beroepspraktijk.

Opbouw

Hoe is de opleiding opgebouwd?

Indeling van de jaren

Jaar 1

In de opleiding staan twee leerlijnen centraal: de onderzoeksleerlijn en de nieuwe praktijken leerlijn. In het eerste jaar ontwikkel je een (zelf)gestelde opdracht/onderzoeksvraag. Theoretische verdieping, verkenning van onderzoeksmethoden en de omgang met de gebruiker staan in de ene leerlijn centraal, de veranderende ontwerppraktijken in de andere. Je hebt om de week les op donderdagavond en vrijdag overdag. Daarnaast heb je iedere twee maanden op een zaterdag les.

Jaar 2

Het tweede jaar wordt gebruikt om je design research uit te voeren en conclusies te trekken. In dit jaar werk je toe naar een eindproduct of -project of dienst en een publicatie. Parallel hieraan werk je aan een nieuwe positie in de beroepspraktijk. Je creatief ondernemerschap wordt mede op basis van je design research verder ontwikkeld.

Bij aanvang van de studie zet je een researchblog op waarin je reflecteert op het lopende design research. Er vinden halfjaarlijkse voortgangsgesprekken over je onderzoek en de te verwerven competenties plaats, en ter afsluiting doe je een examen. Bekijk meer informatie over de opbouw van het programma op de website van WdKA.

Leerlijnen

Het onderwijsaanbod van de Master Design volgt twee leerlijnen. De leerlijn Design Research en de leerlijn Nieuwe Praktijken.

In de opleiding leer je zelfstandig design research te verrichten. Kennis van en vaardigheid in methoden en technieken voor design research zijn hiervoor onmisbaar en worden behandeld in deze leerlijn. De objecten van onderzoek zijn het onderwerp, de gebruiker, het design en de beroepspraktijk.

In de Master Design worden twee soorten research onderscheiden:

  • De student doet 'onderzoek ten behoeve van design'. Het doel is de ontwikkeling van een eindproduct n.a.v. een (zelfgestelde) opdracht. Uit deze opdracht volgen vragen die de student onderzoekt door methoden als 'cultural probes' en 'prototyping' aan te passen en in te zetten. Design research heeft hier als doel tot betere ontwerpoplossingen te komen.
  • De student doet 'onderzoek naar design' en kijkt naar de (maatschappelijke) betekenis van design. De perspectieven zijn divers en verdiepen de designgeschiedenis, de mediatheorie, de semiotiek, de economische waarde of de rol van ontwerp. Hier worden methoden als 'het volgen van trails' en 'context mapping' ingezet. Ze verbreden en verrijken bestaande kennis over ontwerp.

Lees meer over de gebruikte methodiek in opbouw programma op de website van WdKA.

In de leerlijn Nieuwe Praktijken ligt de nadruk op innovatie van de ontwerppraktijk. Nieuwe werkwijzen en strategieën zoals open design, service design, data design en social design staan centraal in deze leerlijn. In deze leerlijn wordt bijvoorbeeld een maatschappelijke vraag, nieuwe technologie, een ethische kwestie of een werkwijze zoals participatie belicht. Deze kwesties representeren allemaal een veranderende mentaliteit ten aanzien van inrichtingsvragen. Aanvullend komen andere economische modellen en creatief ondernemerschap aan de orde.

Het doel van deze leerlijn is om nieuwe ideeën over verdienmodellen, designmanagement en strategie te genereren en je eigen praktijk beter te positioneren.

Na je studie

Wat kun je doen na de opleiding?

Na je afstuderen

Gefeliciteerd! Je hebt je Master of Arts (MA) behaald.

Bij je diploma ontvang je een diplomasupplement met een DS-label. Met dit Engelstalige document kun je de waarde van je diploma eenvoudiger aantonen in het buitenland bij de toelating tot een vervolgstudie of bij het vinden van een baan.

Locatie

Waar ga je studeren?

Niet op zoek naar deze opleiding?

Kijk ook eens naar deze opties

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.