Menu
  English

  Vitale Link

  Verbinding van mensen

  Publicatiedatum: 01 maart 2010

  Hoe kan de verbinding van mensen met hulp van communicatietechnologie tot betere zorg en meer participatie leiden? Vanuit vier praktijksituaties zal kennis gegenereerd worden op het gebied van co-creatie met professionals en ouderen, de inzet van ict-toepassingen in de zorg en het effect op het zorgproces, de participatie van ouderen in nieuwe seniorenwoningen en het ontwikkelen van een integraal systeem voor nieuwe zorgwoningen.

  Toon:

  Het innovatieproject De Vitale Link in de Rotterdamse wijk Pendrecht is gericht op het gebruik van beeldtelefoons in de ouderenzorg. Het project wordt gesubsidieerd met een SIA RAAK Publieksubsidie. Het is een co-productie tussen IVG en EAS met een consortium rond Hogeschool Rotterdam, bestaande uit Woonstad RotterdamGezondheidscentrum Zuiderkroon, De Stromen Opmaat Groep (tegenwoordig: Aafje), Erasmus MC-Geriatrie en het bedrijf Xelion. De Stichting Bevordering van Volkskracht heeft zich ook achter dit project geschaard en staat garant voor een deel van de aanschaf van beeldtelefoons voor ouderen in Pendrecht.

  De beoogde andere deelnemers aan de kenniscirculatie zijn: Aedes-Actiz kenniscentrum Wonen-Zorg , Medical DeltaGemeente RotterdamVan Kleef InstituutGENERO (Geriatrisch Netwerk Rotterdam en omgeving) en het landelijk lectorennetwerk Zorg & Technologie.

  Bij elk RAAK-project wordt er een nulmeting uitgevoerd in het kader van de monitoring en evaluatie van de RAAK-regeling. Deze heeft als doel inzicht te verkrijgen in de aard en de ambities van de RAAK-projecten bij aanvang.

  Zomer 2011 werd het gedeelte van het project aan de Dinteloordstraat beëindigd. De ervaringen worden meegenomen naar een voortzetting aan de Burghsluissingel, waar ouderen met een verblijfsindicatie voor een verzorgings- of verpleeghuis komen te wonen en er toch hun eigen voordeur kunnen houden. Ook kunnen ze gebruik maken van wijkvoorzieningen als het ontmoetingscentrum De Zuiderkroon.