Menu
  English

  Betere Ondersteuning Naasten van mensen met verslaving (BON)

  Verslaving is een groot maatschappelijk probleem dat veel leed veroorzaakt bij de mensen die zelf worstelen met een verslaving én bij hun naasten. Er wordt geschat dat elke verslaving de levens van vier mensen net zo zeer ontwricht als het leven van de persoon met de verslaving zelf. Deze naasten lopen lichamelijke en psychische gezondheidsrisico’s. Als zij bijvoorbeeld een depressie, angststoornis of PTSS hebben opgelopen, kunnen zij terecht in de reguliere gezondheidszorg. Preventieprogramma’s zijn er niet of nauwelijks voor deze omvangrijke groep, met uitzondering van gemeentelijke programma’s voor Kinderen van Ouders met Psychische Problemen en Kinderen van Ouders met Verslaving (KOPP/KOV).

  Toon:

  Resultaten

  Resultaten van het onderzoek van Dorine van Namen onder de hele studentenpopulatie van Hogeschool Rotterdam zijn gepubliceerd in een special van Profielen. Daaruit bleek dat 15,6% van de respondenten (N=5.662) een vader/moeder, broer/zus of partner heeft met gezondheids- en/of gedragsproblemen vanwege alcohol-, drugs- en/of medicijngebruik. Deze studenten lopen vaker studievertraging (20,9%) op én verkeren in een slechtere lichamelijke (19,2%) en psychische (32,6%) gezondheid dan studenten bij wie in het gezin geen middelenmisbruik is (respectievelijk 16,4%, 11,0% en 16,9%). 

   

  Publicaties

  In de media