Menu Zoeken English

Betere Ondersteuning Naasten van mensen met verslaving (BON)

Verslaving is een groot maatschappelijk probleem dat veel leed veroorzaakt bij de mensen die zelf worstelen met een verslaving én bij hun naasten. Er wordt geschat dat elke verslaving de levens van vier mensen net zo zeer ontwricht als het leven van de persoon met de verslaving zelf. Deze naasten lopen lichamelijke en psychische gezondheidsrisico’s. Als zij bijvoorbeeld een depressie, angststoornis of PTSS hebben opgelopen, kunnen zij terecht in de reguliere gezondheidszorg. Preventieprogramma’s zijn er niet of nauwelijks voor deze omvangrijke groep, met uitzondering van gemeentelijke programma’s voor Kinderen van Ouders met Psychische Problemen en Kinderen van Ouders met Verslaving.

Toon:

Projectbeschrijving

Het project BON (Betere Ondersteuning Naasten van mensen met verslaving) maakt deel uit van Vitale Delta, een praktijkgericht onderzoeksprogramma om de vitaliteit en gezondheid in Zuid-Holland te verbeteren. Vier hogescholen werken daarin intensief samen met regionale partners, onder andere in werkpakket 4 (Zelf Vitaal), dat gaat over het versterken van veerkracht en eigen regie van bewoners van de deltaregio Leiden, Den Haag en Rotterdam. Ook de doelen van werkpakket 3 (Sociaal Vitaal) sluiten naadloos aan bij dit onderzoek: verbeteren van de interprofessionele samenwerking tussen professionals in het sociale domein en gezondheidszorg, burgers/hulpvragers en degenen die informele ondersteuning en zorg bieden.

Doelstellingen van het project zijn:

  1. Onderzoeken hoe volwassen naasten van mensen met een verslaving beter bereikt en ondersteund kunnen worden om lichamelijke en psychische klachten te verminderen of voorkomen.
  2. Ontwikkelen van een ondersteuningsinterventie voor volwassen naasten. In het eind 2018 in Preventieakkoord staat dat er in 2020 een landelijk aanbod voor naasten moet zijn geïmplementeerd.
  3. Ontwikkelen van een onderwijsaanbod voor hogescholen om toekomstige professionals toe te rusten voor verslavingsproblematiek en ondersteuning van naasten.

Verbinding met het onderwijs

Bij project Bon zijn studenten betrokken via de minoren ‘Kind en Jeugd’, ‘Wijkverpleging’, ‘Arbeid, gezondheid en welzijn’, en de minor GGZ van de Hogeschool Leiden. 38 studenten die meededen aan het Profielenonderzoek doen mee aan vervolgonderzoek.

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

Wijzig cookie-instellingen