Menu
  English

  TraJect

  Transitie naar Arbeidsparticipatie van Jongeren met een Chronische Ziekte

  Publicatiedatum: 01 januari 2009

  Om jongvolwassenen met lichamelijke beperkingen naar (passend) werk te begeleiden is een interventie (TraJect: aan het werk?!) ontwikkeld en vanaf 2007 toegepast in de polikliniek Jongvolwassenen van het ErasmusMC en Rijndam Revalidatiecentrum in Rotterdam.

  Toon:

  Resultaten van pilot study

  • Uit de evaluatie van de interventie, op basis van de gegevens van twaalf jongvolwassenen uit drie groepen, blijkt dat de interventie toepasbaar is bij de doelgroep en haalbaar in een revalidatiesetting. De kosten passen binnen het budget voor een Individuele Re-integratie Overeenkomst (IRO).
  • De voorlopige resultaten met betrekking tot de effectiviteit zijn veelbelovend: na een jaar nam 67% van de jongeren deel aan betaald of onbetaald werk.
  • Over deze interventie zijn twee wetenschappelijke (Engelstalige) artikelen geplubliceerd.
  • De interventie wordt via TransitieNet op grotere schaal in revalidatiecentra geïmplementeerd.

  Proefimplementatie TraJect

  In dit project is de interventie TraJect: aan het werk?! geïmplementeerd in twee nieuwe revalidatiecentra en is in een derde centrum getraind om de interventie te geven. Doelstellingen van het huidige project waren:

  1. Het ontwikkelen en toepassen van de train-de-trainer cursus,
  2. Lokale netwerk vorming in revalidatie en re-integratieveld,
  3. monitoring en evaluatie van de interventie.

  Het pilot-onderzoek en de proefimplementatie zijn uitgevoerd door Joan Verhoef en Harald Miedema, in nauwe samenwerking met Marij Roebroeck en Monique Floothuis van de polikliniek Jongvolwassenen, afdeling revalidatiegeneeskunde ErasmusMC en Rijndam Revalidatiecentrum, en Natascha van Schaardenburgh van Bureau Volzin.

  In dit implementatieproject is veel ervaring en kennis opgedaan over de implementatie van de in Rotterdam ontwikkelde interventie in revalidatiecentra buiten Rotterdam. Lees de samenvatting.

  Multicenter effectstudie ‘TraJect: Aan het werk!?’

  In het multicenter effectonderzoek worden de resultaten van de interventie ‘TraJect aan het werk’ in drie revalidatiecentra vergeleken met de resultaten van geboden usual care in andere revalidatiecentra en re- integratiebedrijven. In totaal hebben 49 jongvolwassenen aan de module 'Aan het werk' deelgenomen, 39 andere jongvolwassenen ontvingen usual care. Hiermee is voldoende power behaald om de vraagstelling van het onderzoek te beantwoorden. De data-verzameling is zomer 2016 afgerond. Gegevens zijn verzameld via vragenlijsten bij start van het onderzoek en één jaar later. Met behulp van deze vragenlijsten zijn de arbeidsstatus van de deelnemers,  de eigen effectiviteit voor werk (geloof in eigen kunnen) en mogelijke veranderingen hierin gemeten. Momenteel wordt gewerkt aan de analyses. Resultaten worden verwacht in najaar 2017.

  Het multicenter effectenonderzoek wordt uitgevoerd door Marjolijn Bal en Harald Miedema, in nauwe samenwerking met Marij Roebroek en Monique Floothuis van de polikliniek Jongvolwassenen van de afdeling revalidatiegeneeskunde van het ErasmusMC en Rijndam Revalidatiecentrum, en Natascha van Schaardenburgh van Bureau Volzin.

  Lespakket

  Het lespakket Jongvolwassenen met lichamelijke beperkingen: transitie naar volwassenheid en werk gaat over jongeren en jongvolwassenen met een chronische aandoening in het algemeen, maar ook meer specifiek gericht op lichamelijke beperkingen, en hun proces naar volwassenheid. Het begin van hun werkzame leven neemt hierbij een centrale plaats in. Het pakket omvat twee lessen:

  1. Inleiding op het leven van jongeren en jongvolwassenen met een chronische aandoening
  2. een multidisciplinair groepsprogramma om aan het werk te gaan.

  Download het lespakket

  Download de bijbehorende presentatie

  Trainers aan het woord

  Publicaties