Ga direct naar de content

TraJect

Transitie naar Arbeidsparticipatie van Jongeren met een Chronische Ziekte
Publicatiedatum: 01 januari 2009

Om jongvolwassenen met lichamelijke beperkingen naar (passend) werk te begeleiden is een interventie (TraJect: aan het werk?!) ontwikkeld en vanaf 2007 toegepast in de polikliniek Jongvolwassenen van het ErasmusMC en Rijndam Revalidatiecentrum in Rotterdam.

Toon:
Resultaten van pilot study
  • Uit de evaluatie van de interventie, op basis van de gegevens van twaalf jongvolwassenen uit drie groepen, blijkt dat de interventie toepasbaar is bij de doelgroep en haalbaar in een revalidatiesetting. De kosten passen binnen het budget voor een Individuele Re-integratie Overeenkomst (IRO).
  • De voorlopige resultaten met betrekking tot de effectiviteit zijn veelbelovend: na een jaar nam 67% van de jongeren deel aan betaald of onbetaald werk.
  • Over deze interventie zijn twee wetenschappelijke (Engelstalige) artikelen geplubliceerd.
  • Momenteel wordt de interventie via TransitieNet op grotere schaal in revalidatiecentra geïmplementeerd.
Proefimplementatie TraJect

In dit project is de interventie TraJect: aan het werk?! geïmplementeerd in twee nieuwe revalidatiecentra en is in een derde centrum getraind om de interventie te geven. Doelstellingen van het huidige project waren:

  1. Het ontwikkelen en toepassen van de train-de-trainer cursus,
  2. Lokale netwerk vorming in revalidatie en re-integratieveld,
  3. monitoring en evaluatie van de interventie.

In dit implementatieproject is veel ervaring en kennis opgedaan over de implementatie van de in Rotterdam ontwikkelde interventie in revalidatiecentra buiten Rotterdam. Lees de samenvatting.

Multicenter effectstudie ‘TraJect: Aan het werk!?’

In een multicenter effectenonderzoek wordt de effectiviteit van de interventie ‘TraJect: Aan het werk!?’ op verschillende locaties samen met de effectieve (zelfmanagement)elementen in kaart gebracht. De dataverzameling bij de interventie- en controlegroep is reeds gestart. De inclusie van deelnemers in het onderzoek is gestart najaar 2012 en zal doorlopen tot het najaar van 2014 (10 groepen). Ongeveer 43 deelnemers worden geïncludeerd in het onderzoek.

Het pilot-onderzoek en de proefimplementatie zijn uitgevoerd door Joan Verhoef en Harald Miedema, in nauwe samenwerking met Marij Roebroeck en Monique Floothuis van de polikliniek Jongvolwassenen van de afdeling revalidatiegeneeskunde van het ErasmusMC en Rijndam Revalidatiecentrum, en Natascha van Schaardenburgh van Bureau Volzin

Het multicenter effectenonderzoek wordt uitgevoerd door Marjolijn Bal en Harald Miedema, in nauwe samenwerking met Marij Roebroek en Monique Floothuis van de polikliniek Jongvolwassenen van de afdeling revalidatiegeneeskunde van het ErasmusMC en Rijndam Revalidatiecentrum, en Natascha van Schaardenburgh van Bureau Volzin.

Publicaties

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.