Menu English

TraJect

Transitie naar Arbeidsparticipatie van Jongeren met een Chronische Ziekte

Publicatiedatum: 01 januari 2009

Om jongvolwassenen met lichamelijke beperkingen naar (passend) werk te begeleiden is een interventie (TraJect: aan het werk?!) ontwikkeld en vanaf 2007 toegepast in de polikliniek Jongvolwassenen van het ErasmusMC en Rijndam Revalidatiecentrum in Rotterdam.

Toon:

In een pilotonderzoek zijn de toepasbaarheid, waaronder de kosten, en de voorlopige effectiviteit van deze interventie geëvalueerd. De interventie bleek toepasbaar in een revalidatiesetting en na 1 jaar hadden 8 van de 12 deelnemers betaald of onbetaald werk. 

In het implementatieproject is de interventie geïmplementeerd in revalidatiecentra buiten Rotterdam. Momenteel wordt in een multicenter effectonderzoek de effect van de interventie op betaald werk en eigen-effectiviteit voor werk onderzocht.

Projectbeschrijving

Geschat wordt dat er rond de 100.000 jongeren tussen de 15 en 24 jaar zijn met een arbeidshandicap in Nederland (SCP 2006). Van de jongeren met een chronische ziekte of handicap geeft een op de drie aan problemen te ervaren op het gebied van werk (NIVEL 2005), met name met het vinden van werk. De arbeidsparticipatie van jongeren (15-24 jaar) met lichamelijke beperkingen in Nederland bedraagt 39%, in vergelijking tot 59% van de algemene bevolking van 15-25 jaar. Voor jongeren met matige of ernstige beperkingen is de arbeidsparticipatie respectievelijk 26% en 12%.

De ontwikkelde interventie bestaat uit een combinatie van zes groepsbijeenkomsten en individuele begeleiding gedurende één jaar, en onderscheidt zich van het bestaande aanbod doordat deze:

  • een generiek programma biedt waar (gaan) werken centraal staat, en niet de diagnose;
  • gebruik maakt van gecombineerde deskundigheid van professionals uit de revalidatie (ergotherapeut, psycholoog, maatschappelijk werker) en re-integratie (jobcoach);
  • voor jongeren op het juiste moment ('just in time') wordt aangeboden;
  • intensiever en specifieker is dan in reguliere revalidatieprogramma's gebruikelijk is.