Menu English

Participeren met Autismespectrumstoornis

Onderdeel van de Academische Werkplaats Autisme Samen Doen!
Publicatiedatum: 01 januari 2014

Dit onderzoeksproject richtte zich op de arbeidsparticipatiemogelijkheden van jongvolwassenen en volwassenen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS).

Toon:

Introductie

Werk is voor de meeste mensen van onschatbare waarde voor de invulling van het leven. Als het om de één of andere reden niet lukt om werk te vinden en/of te behouden, dan is hulp geboden om drempels en obstakels te helpen oplossen. In het verleden was het zo dat iemand die niet kon werken een uitkering kreeg en vaak (te) weinig stimulans had om aan het werk te gaan. Tegenwoordig is dat anders, mede door de nieuwe inzichten over de positieve samenhang tussen welbevinden en participatie. Iedereen wordt geacht naar vermogen mee te doen in de maatschappij en de wet- en regelgeving is daar op ingericht. Mensen zelf voelen zich veel beter en vaak is er een positief effect op de gezondheid. Van groot belang is in beeld te krijgen hoe het vinden en behouden van werk het beste gerealiseerd kan worden voor verschillende doelgroepen met elk hun eigen specifieke problematiek en welke ondersteuning daarbij meerwaarde biedt. In dit project wordt dit gedaan voor de doelgroep mensen met Autisme Spectrum Stoornissen (ASS).

Projectbeschrijving

Kenniscentrum Zorginnovatie leverde in dit project een bijdrage aan de ontwikkeling van een webbased gids waarin adviezen, ondersteuning en concrete tools op de route naar werk voor (jong)volwassenen met autisme zijn te lezen. Kenmerken die van belang zijn vanuit het perspectief van de jongeren met ASS, hun ouders, de professionals die hen begeleiden en geïnteresseerde werkgevers worden daarbij in beeld gebracht. 

De eerste stap die de werkgroep zet is te inventariseren wat er al is aan kennis, netwerken en initiatieven. Maar ook het ontbreken van kennis, netwerken en initiatieven gaan wij analyseren. Die inventarisatie wordt verzameld via Yammer; een microblogging-webdienst. Het streven was om begin 2015 de opzet van de gids en de website concreet te maken. Daarna kunnen taken worden verdeeld en subgroepen worden gevormd. De werkgroep vindt het belangrijk om het perspectief van de participatiemaatschappij en MVO erbij te betrekken. Daarom wordt er contact gelegd met VNO, netwerken van PAS Nederland en Nederlandse Vereniging voor Autisme, werkgevers en het programma Vanuit Autisme Bekeken.

🍪

Welkom!
Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies voor de werking van de website en het verbeteren van jouw gebruikerservaring. Wil je meer weten? Lees dan ook ons cookiebeleid.

Instellen