Menu
    English

    TAQLE: Transition, Adherence and Quality of Life

    Transitie ervaringen, therapietrouw en kwaliteit van leven in perinataal hiv geïnfecteerde jongvolwassenen in Nederland

    Er is weinig bekend over ervaringen, therapietrouw en kwaliteit van leven van jongvolwassenen met hiv in Nederland. Deze studie is opgezet door Erasmus MC en Amsterdam UMC en Kenniscentrum Zorginnovatie is erbij gevraagd om het kwalitatieve gedeelte op te pakken. Het doel is om de transitie-ervaringen van jongvolwassenen, hun therapietrouw en hun kwaliteit van leven in kaart te brengen. Op basis hiervan worden aanbevelingen gedaan voor bestaande transitieprotocollen en -programma’s.

    Toon: