Menu
  English

  TAQLE: Transition, Adherence and Quality of Life

  Transitie ervaringen, therapietrouw en kwaliteit van leven in perinataal hiv geïnfecteerde jongvolwassenen in Nederland

  Er is weinig bekend over ervaringen, therapietrouw en kwaliteit van leven van jongvolwassenen met hiv in Nederland. Deze studie is opgezet door Erasmus MC en Amsterdam UMC en Kenniscentrum Zorginnovatie is erbij gevraagd om het kwalitatieve gedeelte op te pakken. Het doel is om de transitie-ervaringen van jongvolwassenen, hun therapietrouw en hun kwaliteit van leven in kaart te brengen. Op basis hiervan worden aanbevelingen gedaan voor bestaande transitieprotocollen en -programma’s.

  Toon:

  Projectbeschrijving

  Het gedeelte dat Kenniscentrum Zorginnovatie voor haar rekening neemt, gaat over de ‘lived experiences’ van jongvolwassenen met hiv in Nederland. Door middel van semi- gestructureerde interviews proberen we inzicht te krijgen in de kwaliteit van leven en transitie- ervaringen van jongvolwassenen met HIV. Onderwerpen als “ervaren stigma”, omgang met negatieve gevoelens, omgang met medicatie (therapietrouw) en ervaringen met zorgverleners komen in deze interviews aan bod.

  Doelstelling

  Het evalueren van de ervaringen, therapietrouw en kwaliteit van leven van jongvolwassenen met hiv in Nederland.

  Aanpak

  Er worden semigestructureerde interviews gehouden met jongeren met hiv in Nederland. Nadat de jongeren een kwantitatieve vragenlijst hebben ingevuld (georganiseerd vanuit EMC en AMC)  kunnen ze aangeven of ze ook willen deelnemen aan een interview. Deze semi gestructureerde interviews worden vervolgens ingepland, afgenomen en geanalyseerd. Dit kwalitatieve gedeelte van het onderzoek wordt vanuit het kenniscentrum georganiseerd.