Menu English

Perinatale sterfte in Nederland

Onderzoek naar sterfte van kinderen tijdens de zwangerschap, bevalling en in de eerste 28 dagen na de geboorte

In Nederland sterven ongeveer 5 per 1000 kinderen tijdens de zwangerschap of bevalling of in de eerste 28 dagen na de bevalling. Dit zijn kinderen die geboren worden na een zwangerschapsduur van 24 volledige zwangerschapsweken. Tijdens de zwangerschap of bevalling overlijden er ongeveer 2,8 kinderen per 1000, tijdens de eerste 28 dagen ongeveer 2,3 per 1000 kinderen. Ieder overlijden van een kind tijdens de zwangerschap, bevalling of in de eerste maand is een kind teveel. Daarom wordt onderzoek gedaan naar onderliggende oorzaken of aanleiding voor de sterfte met als doel het verkrijgen van inzicht hoe deze sterfte te voorkomen.

Over het project

Projectbeschrijving

In dit project bestudeert het projectteam alle dossiers van perinataal overleden kinderen van de afgelopen vijf jaar met als doel inzicht te verkrijgen in oorzaken/ aanleiding voor deze perinatale sterfte. Het projectteam is een kerngroep van experts van ziekenhuizen met een NICU (neonataal intensive care unit). Dit team benadert gynaecologen en verloskundigen uit het adherentiegebied van de NICU om mee te werken aan het onderzoek. Dit zijn perifere ziekenhuizen en verloskundige praktijken die rondom een NICU werkzaam zijn en indien nodig verwijzen naar een ziekenhuis met een NICU.

Vervolgens worden aan de hand van dataverzamelingsformulieren gegevens verzameld die zoveel mogelijk inzicht geven in wat er is gebeurd tijdens de zwangerschap, bevalling en de eerste 28 dagen. Ook wordt alle perinatale sterfte dat besproken is tijdens een perinatale audit meegenomen in de analyses. Een perinatale audit is een bijeenkomst van zorgverleners uit de geboortezorg die gezamenlijk een casus bespreken en op zoek gaan naar verbeterpunten. Deze verbeterpunten vertalen ze via de ACTionmethodiek (ACTiontoolkit) in duurzame verbeteracties.

Coördinatie van het onderzoek wordt gedaan vanuit Perined. Perined is de organisatie in Nederland waar alle zwangerschappen en bevallingen in Nederland worden geregistreerd. Door het projectteam te organiseren vanuit Perined en met deelname van alle NICU’s in Nederland is het mogelijk het onderzoek op landelijk niveau uit te voeren.

(Beoogde) resultaten

Doel van het onderzoek is het verkrijgen van inzicht in de perinatale sterfte in Nederland. Zodra het onderzoek is afgerond zal aan de hand van (inter-)nationale publicaties in vaktijdschriften de uitkomsten worden gepubliceerd. Mastertheses voortkomend uit het project worden gepubliceerd op de site van Kenniscentrum Zorginnovatie.

Het projectteam stimuleert presenteren van uitkomsten op (mini-)symposia.

Samenwerkingen

Verbinding met onderwijs

Binnen het project worden studenten/ docenten van harte uitgenodigd om onderzoeksvragen te beantwoorden. Masterstudenten van diverse opleidingen zouden mee kunnen doen aan de dataverzameling als zij in een perifeer ziekenhuis, verloskundige praktijk of in een ziekenhuis met en NICU werkzaam zijn. Op die manier dragen zij bij aan het verzamelen van informatie waarmee kennis wordt opgedaan dat vertaald kan worden naar het onderwijs. En als extra is het mogelijk om deelname om te zetten in een masterthese. Daarmee vindt dan een directe koppeling plaats met praktijk gebonden onderzoek zoals studenten van hogescholen in Nederland doen. Het is ook mogelijk dat inzicht in de perinatale sterfte leidt tot nieuwe onderzoeksvragen waar toekomstige studenten weer mee aan de slag kunnen gaan. 

Samenwerkingspartners

Het project is een samenwerking van Kenniscentrum Zorginnovatie (Hogeschool Rotterdam) met Perined en alle (universitaire) ziekenhuizen met een neonatale intensive care (NICU). Kartrekkers van het project zijn prof. dr. Thomas van den Akker (LUMC, Leiden), prof. dr. Jan Jaap Erwich (UMCG, Groningen) en dr. Ageeth Rosman, lector Audit en Registratie, in het bijzonder in de perinatale zorg (Kenniscentrum Zorginnovatie - Hogeschool Rotterdam).

ProjectfeitenLooptijd

2022 - 2023


Financiering

Er is op dit moment geen externe financiering van dit project.


Lectoraat

Lectoraat Audit en Registratie, in het bijzonder in de perinatale zorg 

Relevante publicaties

Medewerkers

betrokken bij dit project
🍪

Welkom!
Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies voor de werking van de website en het verbeteren van jouw gebruikerservaring. Wil je meer weten? Lees dan ook ons cookiebeleid.

Instellen