Menu
  English

  Regionaal Leernetwerk Academische Werkplaats (Transformatie) Jeugd Rotterdam

  Publicatiedatum: 14 oktober 2019

  De veranderingen in het jeugdstelsel vragen naast nieuwe, vakinhoudelijke competenties van jeugdprofessionals, ruimte voor ontwikkeling en aandacht voor samenwerking met onderwijs en onderzoek. Het Regionaal Leernetwerk Jeugd faciliteert het proces van kennisuitwisseling en sluit aan op de behoeften van samenwerkingspartners uit het werkveld.

  Toon:

  Projectbeschrijving

  De veranderingen in het jeugdstelsel als gevolg van de transformatie in de jeugdhulp vragen naast nieuwe, vakinhoudelijke competenties van jeugdprofessionals, ruimte voor ontwikkeling en aandacht voor samenwerking met onderwijs en onderzoek. Het Regionaal Leernetwerk Jeugd heeft als doel het proces van kennisuitwisseling te faciliteren en aan te sluiten op de behoeften van samenwerkingspartners uit het onderwijs en de praktijk. Om dit te bereiken zal er een werkwijze worden ontwikkeld die duurzame inbedding van bestaande en nieuw ontwikkelde kennis in de jeugdhulpketen in de curricula en in de praktijk waarborgt. Het uitgangspunt hierbij is het verder ontwikkelen en implementeren van drie ‘best practices’:

  Aanpak

  Het Regionaal Leernetwerk Jeugd ontwikkelt een werkwijze die duurzame inbedding van bestaande en nieuw ontwikkelde kennis in de jeugdhulpketen in de curricula en in de praktijk waarborgt. Centraal hierbij staat het gezamenlijk en in co-creatie met de doelgroep (ouders, studenten, docenten, jeugdprofessionals, beleidsmedewerkers, jongeren) ontwikkelen en implementeren van kennis. Hierbij wordt gebruik gemaakt van bestaande initiatieven en activiteiten, zoals de leerkringen in het wijknetwerk vanuit de werkplaats Sociaal Domein, minisymposia vanuit het Regionaal Consortium en kennisateliers vanuit ST-RAW.

  Aanleiding

  In 2015 heeft de transformatie van het jeugdstelsel plaatsgevonden waarbij de jeugdhulp gedecentraliseerd is naar de gemeenten. Deze transformatie vraagt om ruimte voor ontwikkeling en aandacht voor samenwerking met onderwijs en onderzoek. Het Regionaal Leernetwerk Jeugd draagt bij aan deze ontwikkeling door in te spelen op duurzame kennisontwikkeling, implementatie en disseminatie tussen onderwijs, onderzoek, praktijk en beleid.

  Doelstelling

  Het Regionaal Leernetwerk Jeugd heeft als doel het proces van kennisuitwisseling te faciliteren en aan te sluiten op de behoeften van samenwerkingspartners uit het onderwijs en de praktijk. Hierbij is specifiek aandacht voor participatie van de verschillende doelgroepen (ouders, jongeren, studenten, docenten, jeugdprofessionals, beleidsmedewerkers) en voor behoeften vanuit zowel de praktijk als vanuit het onderwijs. Daarnaast is er in het Regionaal Leernetwerk Jeugd nadrukkelijk aandacht voor diversiteit in de vorm van etnische herkomst, leeftijdsfase, mate van psychische kwetsbaarheid en sociaaleconomische gezondheidsverschillen.

  Verbinding met het onderwijs

  •  Urban Health Project: binnen het tweedejaars vak Urban Health Project werken studenten in groepen aan een praktijkonderzoek. Binnen 'Mijnpad' hebben twee groepen onderzocht hoe de hogeschool studenten kan ondersteunen in hun persoonlijke ontwikkeling. Binnen 'Blauwdruk' zal een groep studenten onderzoek doen naar de overdracht tussen prenatale en postnatale zorg
  • Bachelor social work: Er zijn zeven afstudeerprojecten geweest binnen 'MijnPad' en een afstudeerproject binnen 'Blauwdruk'
  • Minor Wetenschap: Van Mijn Pad naar Mijn Studiepad: hoe kan de hogeschool studenten ondersteunen bij hun persoonlijke ontwikkeling?