Menu
  English

  Regionaal Leernetwerk Academische Werkplaats (Transformatie) Jeugd Rotterdam

  Publicatiedatum: 14 oktober 2019

  De veranderingen in het jeugdstelsel vragen naast nieuwe, vakinhoudelijke competenties van jeugdprofessionals, ruimte voor ontwikkeling en aandacht voor samenwerking met onderwijs en onderzoek. Het Regionaal Leernetwerk Jeugd faciliteert het proces van kennisuitwisseling en sluit aan op de behoeften van samenwerkingspartners uit het werkveld.

  Toon:

  Dit project biedt een aantal handige uitkomsten, zo wordt er een werkwijze ontwikkeld inclusief een format en worden er studentenprojecten gerealiseerd die verder vorm krijgen in het Regionaal Leernetwerk Jeugd. Een overzicht van de resultaten van dit project op een rijtje:

  • Een gezamenlijk ontwikkelde werkwijze inclusief een format voor toekomstige trainingen voor professionals, die duurzame inbedding van bestaande en nieuwe kennis in curriculum en in de praktijk faciliteert en waarborgt.
  • Binnen deze werkwijze zijn bestaande netwerken, initiatieven, activiteiten en methodieken met elkaar verbonden en doelgroepen, professionals, beleidsmakers weten elkaar te vinden.
  • Studentprojecten in de vorm van afstudeeropdrachten en minoropdrachten, waarvan de resultaten gedeeld worden en eventueel verder ontwikkeld kunnen worden in het Regionaal Leernetwerk.
  • Door in te zetten op actieve deelname van de doelgroep in het leernetwerk, zal er beter op de doelgroep afgestemde hulp kunnen worden geboden door (toekomstige) professionals.
  • Inzicht (per subpopulatie) in of er verschillen zijn in werkzame elementen en in effectiviteit van interventies en methodieken, en inzicht in welke aanpassingen nodig zijn om de doelgroepen adequaat hulp te kunnen bieden.