Menu Zoeken English

Platform Zelfmanagement

Een op de drie Nederlanders heeft een chronische aandoening en dat aantal neemt sterk toe bij mensen boven de 75 jaar. De meeste mensen zijn niet zorgafhankelijk maar leven met de gevolgen van chronische gezondheidsproblemen. Dit vraagt andere inrichting van de zorg, waarin aandacht verschuift van behandeling van ziekte en geven van zorg naar aandacht voor functioneren en zelfmanagement. Dit kent zowel medische consequenties als sociaal-maatschappelijke participatie en emotionele uitdagingen. Het platform Zelfmanagement versterkt met gezamenlijk praktijkgericht onderzoek het zelfmanagement en de eigen regie van (kwetsbare) burgers en draagt bij aan het beter toerusten van zowel huidige als toekomstige (zorg)professionals.

Toon:
Anita Cremers

Anita Cremers

Anita Cremers is als lector verbonden aan het lectoraat ‘Co-Design’ Ze heeft gewerkt aan een groot aantal RAAK projecten, vooral binnen het domein van de zorg. De nadruk in deze projecten ligt op het middels co-design ontwerpen van technologie ter ondersteuning van zelfredzaamheid van kwetsbare doelgroepen met vaak beperkte gezondheidsvaardigheden, zoals bijvoorbeeld ouderen of immigranten. De uitdaging is om technologie zodanig te ontwerpen dat gebruikers een optimale gebruikservaring hebben.

Sarah Detaille

Sarah Detaille

Sarah Detaille is associate lector ‘Regionale Arbeidsmarkt en Onderwijs’ bij Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN). Haar focus ligt op het ontwikkelen van een stevige aansluiting van het regionale (economisch) beroepsonderwijs en arbeidsmarkt. Daarbij wil zij een structurele bijdrage leveren aan het kennis- en competentieniveau van het Human Capital op de Gelderse arbeidsmarkt. Het centrale thema waar zij zich mee bezig houdt is het werk van de toekomst en de toekomst van werk.

Gaby Jacobs

Gaby Jacobs

Gaby Jacobs is sinds 2013 lector Persoonsgerichte Praktijkvoering in zorg en welzijn bij Fontys Hogeschool Mens en Gezondheid. Haar focus is de empowerment, participatie en eigen regie van cliënten in de zorg en hoe medewerkers te ondersteunen bij de (morele) vragen en lastigheden die ze daarbij tegen komen. Daarnaast doet ze onderzoek naar de werkzame mechanismen in professionele innovatie werkplaatsen in de zorg.

Henk Jan de Jong

Henk Jan de Jong

Henkjan de Jong is werkzaam bij het bij het lectoraat ‘Klantenperspectief’ bij Windesheim Flevoland. In 2012 startte Henkjan zijn eigen adviesbureau. Hij richt zich daarbij op de begeleiding van verandertrajecten, strategische samenwerking, individuele- en teamcoaching en kwaliteitsmanagement. Henkjan is gefascineerd door de vraag hoe zorgaanbieders optimaal kunnen aansluiten op klantwaarden, binnen financiële, professionele, regelgevende en strategische kaders. Naast zijn werk voor het lectoraat geeft hij gastcolleges Person Centered Care Delivery aan de Erasmus Universiteit.

Kitty Jurrius

Kitty Jurrius

Kitty Jurrius werkt bij het Lectoraat Klantenperspectief van Windesheim Flevoland. Zij heeft in de afgelopen jaren veel (cliënten)onderzoek gedaan op het gebied van participatie en zorg. Zij is ook verbonden aan de Universiteit van Amsterdam, waar zij lesgeeft in Childrens Rights en een aantal scripties begeleidt bij forensische orthopedagogiek. Windesheim Flevoland en InteraktContour werken samen in een onderzoek naar de zorg aan mensen met niet-aangeboren hersenletsel na de ziekenhuisopname en revalidatieperiode. Jurrius kijkt naar hersenletsel vanuit een klantenperspectief en hoopt met dit onderzoek ook de ideeën die er in de maatschappij leven over mensen met hersenletsel te beïnvloeden.

Joost Keers

Joost Keers

Het lectoraat komt voort uit de samenwerkingsovereenkomst tussen Hanzehogeschool Groningen en Martini Ziekenhuis en is verbonden aan Hanzehogeschool Centre of Expertise Healthy Ageing. Keers (1974) is sinds 2011 hoofd van het Instituut en daarnaast vanaf 2015 lector bij de Hanzehogeschool Groningen. In beide functies houdt hij zich bezig met toegepast wetenschappelijk onderzoek. Zelfmanagement door somatische patiënten tijdens en na een ziekenhuisopname draagt sterk bij aan het succes van hun behandeling, en dus ook aan de kwaliteit en (kosten)efficiëntie van de ziekenhuiszorg. Er is echter een dubbele lacune: de patiënt mist de juiste kennis en instrumenten om zelf beslissingen te nemen, de behandelaar mist de juiste instrumenten om de patiënt hierin te coachen.

Ton Satink

Ton Satink

Ton Satink is onderzoeker bij het Lectoraat Neurorevalidatie van de HAN. Hij is in juli 2016 aan de Radboud Universiteit Nijmegen gepromoveerd op zijn onderzoek 'What about self-management post-stroke? Challenges for stroke survivors, spouses and professionals'. Doel van zijn promotieonderzoek was inzicht krijgen in de complexiteit en het proces van zelfmanagement na een beroerte. Hierbij is zowel het cliëntperspectief, het perspectief van de partner van de cliënt, als ook de mening van professionals op het zelfmanagement na een beroerte, en manieren om dit te ondersteunen onderzocht. Een interessante aanbeveling is dat er niet alleen aandacht voor het praktisch zelfmanagement (hoe manage ik mijn dagelijks leven) moet zijn, maar ook voor het existentiële zelfmanagement (hoe geef ik weer betekenis aan mijn leven).

Anneloes van Staa

Anneloes van Staa

Anneloes van Staa is lector Transities in Zorg bij Hogeschool Rotterdam. Transities in ziekte en zorg zijn overgangsperiodes die het leven tijdelijk ontwrichten en om aanpassing vragen. Door overgangen tussen zorgniveaus zo vloeiend mogelijk te maken, met afgestemde, multidisciplinaire zorg die beter aansluit op wensen en behoeften, wordt aanpassing van mensen met chronische aandoeningen en hun naasten eenvoudiger en hun kwaliteit van leven beter.

Jaap van der Stel

Jaap van der Stel

Jaap van der Stel is lector Geestelijke gezondheidszorg bij Hogeschool Leiden. Daarnaast is hij senior-onderzoeker bij GGZ inGeest (partner van VUmc) en adviseur beleid bij Brijder – Parnassia (verslavingszorg). Samenwerken aan een betere toekomst voor mensen met (een kans op) een ernstige psychische aandoening heeft veel om het lijf en Jaap heeft hier een duidelijke visie over. Hij richt zich met collega's op de hogeschool en in het veld vooral op het bevorderen van zelfregulatie en de ontwikkeling van de executieve functies bij mensen met (ernstige) psychische aandoeningen. In dat kader wordt de ZEEF (zelfregulatie en executieve functies) ontwikkeld. Deze methodiek is erop gericht om samen met cliënten problemen in het dagelijks leven in kaart te brengen en te verbinden met eventuele moeilijkheden in het executief functioneren. Maar ook met als doel potenties in kaart te brengen en samen oplossingen te vinden. Deze methodiek wordt ook getest bij studenten in het hoger onderwijs die studievertraging ervaren. Een ander aandachtsveld is het bevorderen van preventie van en vroegtijdig handelen bij psychische problematiek en het bevorderen van psychische gezondheid.

Hanneke Torij

Hanneke Torij

Hanneke Torij is lector Verloskunde en Geboortezorg. Zij is grondlegger van het Kennis- en Onderzoekscenntrum van de Verloskunde Academie Rotterdam. De twee belangrijkste opdrachten voor Hanneke Torij zijn het verankeren van een kennisinfrastructuur voor geboortezorg in de regio Zuidwest Nederland en het verder uitwerken van het onderzoeksprogramma ter verbetering van de geboortezorg. Verbetering van ketenzorg, specifiek kijkend naar achterstandsproblematiek en naar ontwikkeling van beroepen in de geboortezorg staan hierbij centraal. In vergelijking met andere delen van Nederland komen babysterfte en andere ongunstige uitkomsten als vroeggeboorte en een te laag geboortegewicht in Rotterdam vaker voor. Onderzoek naar kwetsbare zwangerschappen, gericht op betere zorg, is dan ook een belangrijke speerpunt.

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.