Menu English

VitaDem

Vitaal blijven en meedoen voor mensen met dementie en mantelzorgers

Publicatiedatum: 01 september 2014

De huidige dementiezorg is primair gericht op zorg en begeleiding voor de persoon met dementie en zijn of haar mantelzorger. In dit project wordt onderzocht hoe mensen met dementie en hun naasten zelfredzaam en vitaal kunnen blijven. Maar ook hoe familie, buren en vrienden daarin kunnen helpen en hoe de omgeving waarin mensen met dementie en hun naasten wonen en leven, dementievriendelijker wordt.

Toon:

Samenvatting

Het doel van VitaDem was het ontwerpen en implementeren van een nieuwe benadering voor thuiswonende mensen met dementie en hun mantelzorgers, zodat mensen met dementie langer thuis kunnen blijven wonen.

Het project heeft zich daarbij gericht op vier domeinen waarop mogelijk nog winst te behalen zou zijn:

  • Meer zelfredzaamheid van mensen met dementie
  • Vitaliteit van de mantelzorgers
  • Inzet van het sociaal netwerk
  • Dementievriendelijker maken van de omgeving

Opzet

In een praktijkgericht onderzoek is de nieuwe benadering ontwikkeld en getest in nauwe samenwerking met onderzoek, praktijk en onderwijs. Er is gebruik gemaakt van een multiple case study design. Het onderzoek vond plaats in Capelle en Krimpen aan den IJssel in samenwerking met De Zellingen, Leliezorggroep en Alzheimer Nederland, afd. Rotterdam.

Eenentwintig koppels van mensen met dementie en hun mantelzorger zijn gevolgd gedurende de invoering van de nieuwe benadering. Vooraf, na een half jaar en na een jaar zijn vragenlijsten afgenomen bij de koppels. In deze lijsten werd onder andere hun zelfredzaamheid en vitaliteit gemeten. Na afloop van de interventie is een interview met hen gehouden over hun ervaringen met de nieuwe aanpak. Daarnaast zijn focusgroepen met professionals georganiseerd.

Resultaat

Het resultaat is een integrale, behoeftegestuurde, multicomponent benadering op maat die bestaat uit zes stappen:

  • Behoefte-inventarisatie door de casemanager dementie
  • Doelbepaling
  • Case conference
  • Adviesgesprek
  • Inzet van interventie(s)
  • Evaluatie

In het onderzoek zijn belemmerende en bevorderende factoren voor de uitvoering en implementatie geformuleerd. Tevens zijn er een aantal producten beschikbaar: een online handleiding over de aanpak, een boekje met tips voor mantelzorgers en verschillende onderwijsmodules.

Interview Ton Bakker
Ton Bakker gaf een interview aan Radio Rijnmond naar aanleiding van de ingezonden brief aan Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid. In deze brief geven tientallen artsen, hoogleraren, directeuren en andere deskundige aan dat de minister moet investeren in preventie van dementie.