Menu English

Via Wijkstructuur Versterken van Zelfredzaamheid van Kwetsbare Ouderen

Actieve rol voor de professional
Publicatiedatum: 01 september 2013

De komende jaren zal de gemeente Rotterdam (2013) vorm gaan geven aan een wijkgericht toegangsmodel tot zorg. Voor de professional is in dit model een actieve rol weggelegd.

Toon:
  • De dossiers van 110 ouderen werden geïncludeerd in de studie. Deze waren niet allemaal volledig ingevuld. Van de ouderen was 75% kwetsbaar (TFI 7,4). De ouderen hebben vooral problemen als moeheid, somberheid en eenzaamheid.
  • Ten aanzien van hun zelfredzaamheid hebben de ouderen acute problematiek onder andere op het gebied van gezinsrelaties (20,8%) en fysieke gezondheid (20,0%). De ouderen zijn het minst zelfredzaam op het gebied dagbesteding (37,7%) en geestelijke gezondheid (27,5%). De kwalitatieve data versterken dit beeld. Ouderen zijn niet kwetsbaarder, maar wel aanzienlijk minder zelfredzaam op een groot aantal domeinen van zelfredzaamheid.

Blijkbaar hebben de wijkwerkers door hun aanpak, een minder zelfredzame groep ouderen weten te vinden. Het project toont (nog) niet aan wat effecten zijn van de ondersteuning van de wijkwerker voor ouderen of hun netwerk. Daarvoor heeft het project te kort geduurd. De wijkwerkers zijn voor de ouderen nog niet goed herkenbaar, maar worden wel door hen gewaardeerd. Zij vinden het fijn dat er iemand is om op terug te vallen, iemand die hen een beetje in de gaten houdt. Het feit dat de wijkwerkers van Laurens zijn schept vertrouwen. Ook professionals en vrijwilligers in de wijk benadrukken de noodzaak van de drempelloze, outreachende professional. De wijkwerkers zijn niet alleen van belang voor de ouderen, maar ook voor de wijk. Zij hebben in zeer korte tijd een breed formeel en informeel netwerk opgebouwd. Wijkwerkers hebben een belangrijke rol in het slechten van schotten en leggen van dwarsverbindingen tussen personen en organisaties in de wijk, waardoor de ondersteuning aan kwetsbaren verbeterd kan worden. Deze samenwerking staat in de kinderschoenen en heeft verder ontwikkelingspotentieel. De wijkwerkers zijn ‘oren, ogen, en neus’ van de wijk: zij signaleren ‘witte plekken’ in de wijk en initiëren zelf, met behulp van hun netwerk creatieve oplossingen. Na een periode van projecten t.a.v. de outreachende professional is er behoefte aan meer duurzaamheid: een duidelijke structurele plek voor de wijkwerker.

Producten

🍪

Welkom!
Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies voor de werking van de website en het verbeteren van jouw gebruikerservaring. Wil je meer weten? Lees dan ook ons cookiebeleid.

Instellen