Menu
  English

  Urban Health Centre 2.0

  Europees project

  Publicatiedatum: 01 januari 2014

  Met het oog op de toenemende vergrijzing in Europa wordt een sterke toename van de vraag naar zorg verwacht. Immers, de verwachting is dat in 2050 de helft van de Europese bevolking 50 jaar of ouder is. Het huidige zorgsysteem is onvoldoende in staat om flexibel te reageren op de complexe vraagstukken die deze transitie met zich meebrengt. Om de kwaliteit van leven en zelfstandig wonen te stimuleren en daarmee ook de kosten te beheersen, zijn nieuwe zorgmodellen nodig. Met name gaat het hier om het versterken van de verbindingen tussen de medische en de sociale zorg voor ouderen in de eerste lijn.

  Toon:

  Lectoren en onderzoekers