Menu Zoeken English

Urban Health Centre 2.0

Europees project
Publicatiedatum: 01 januari 2014

Met het oog op de toenemende vergrijzing in Europa wordt een sterke toename van de vraag naar zorg verwacht. Immers, de verwachting is dat in 2050 de helft van de Europese bevolking 50 jaar of ouder is. Het huidige zorgsysteem is onvoldoende in staat om flexibel te reageren op de complexe vraagstukken die deze transitie met zich meebrengt. Om de kwaliteit van leven en zelfstandig wonen te stimuleren en daarmee ook de kosten te beheersen, zijn nieuwe zorgmodellen nodig. Met name gaat het hier om het versterken van de verbindingen tussen de medische en de sociale zorg voor ouderen in de eerste lijn.

Toon:

Het UHC2.0 project (Urban Health Centres 2.0) heeft als doel ouderen zo lang mogelijk zelfstandig, onafhankelijk en gezond te houden. Deze gezondheidscentra werken aan interventies om ouderen actief te houden, vooral gericht op kwetsbare ouderen, op de preventie van vallen en op polypharmacy (verschillende geneesmiddelen tegelijkertijd gebruiken). De algemene doelstelling is het ontwikkelen, implementeren en evalueren van het UHC2.0 in vijf Europese steden die fungeren als zogenoemde pilot steden. In het project participeren de steden Manchester, Valencia, Rijeka (Kroatië), Pallini (Griekenland) en Rotterdam. De hoofdaanvrager is MGZ van Erasmus MC, en Zorg op Noord participeert in Rotterdam als pilot zorgaanbieder.

De taak die het kenniscentrum in dit project heeft, is het ontwikkelen van een model voor die zorg op basis van focusgroepen en literatuuronderzoek. We zullen voor de verschillende doelgroepen en doelstellingen zorgpaden gaan beschrijven, op een zodanige manier dat ze ook in andere landen kunnen worden toegepast. Voor het implementeren van de zorgpaden zullen verpleegkundigen (of andere professionals) worden ingezet en worden er ook waar mogelijk ICT-hulpmiddelen gebruikt.

De drie belangrijke kenmerken van de zorg zijn:

  1. Een populatiegerichte benadering, dat wil zeggen dat de zorg is niet afhankelijk is van een zorgvraag maar we zullen ouderen (75+) screenen op aspecten van kwetsbaarheid, en daar de zorgpaden aan koppelen
  2. Gezamenlijke besluitvorming over zorgpaden, dat wil zeggen de huisarts, de verpleegkundige én de patiënt besluiten gezamenlijk in onderling overleg tot een zorgpad.
  3. De uitvoering van de verschillende zorgpaden gericht op kwetsbaarheid, valpreventie en het omgaan met polypharmacy. 

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.