Menu
  English

  Shared Decision Making in Zorgnetwerken van Ouderen met Dementie

  Onderzoek onder leiding van Hogeschool Windesheim

  Publicatiedatum: 01 januari 2010

  Hoe ziet de gezamenlijke besluitvorming over transities in zorg in zorgnetwerken rond mensen met dementie eruit? en hoe kunnen mensen met dementie en hun familie ondersteund worden om mee te beslissen over transities in zorg? Dat zijn de vragen die aan de orde waren in dit onderzoek dat uitgevoerd is onder leiding van Hogeschool Windesheim. De bedoeling was een keuzehulp te maken die een netwerk bestaande uit de persoon met dementie, diens familie en zorgverleners, helpt bij het maken van de juiste keuze.

  Toon:

  Inmiddels zijn 24 zorgnetwerken van ouderen met dementie geïnterviewd. Eerste resultaten laten zien dat gezamenlijke besluitvorming niet vanzelfsprekend is. Professionals lijken een grote invloed te hebben op hoe de besluitvorming verloopt. Hun focus is, naast het welzijn van de persoon met dementie, gericht op het voorkomen van overbelasting bij mantelzorgers. Ook hoe families gewend zijn om met elkaar om te gaan beïnvloedt de besluitvorming. Verder valt op dat er binnen zorgnetwerken weinig wordt gesproken over (veranderde) ideeën over te nemen besluiten. 

  Het afwegen van voor- en nadelen van verschillende alternatieven, een kernelement van gezamenlijke besluitvorming, gebeurt vaak niet expliciet. Ook wordt een genomen besluit niet of nauwelijks geëvalueerd door de verschillende betrokkenen. Ten slotte blijkt de persoon met dementie niet altijd op de hoogte te worden gesteld van de te nemen beslissingen. 
  Naast het interviewen zijn de onderzoekers nu ook gestart met de analysefase. In alle interviews blijken een aantal thema’s onderwerp van gesprek te zijn. Deze thema’s zijn door de onderzoekers geclusterd tot een aantal categorieën. De clustering naar categorieën is een belangrijke stap in de totstandkoming van een theorie over hoe gezamenlijke besluitvorming werkt in zorgnetwerken van ouderen met dementie.