Menu English

Shared Decision Making in Zorgnetwerken van Ouderen met Dementie

Onderzoek onder leiding van Hogeschool Windesheim
Publicatiedatum: 01 januari 2010

Hoe ziet de gezamenlijke besluitvorming over transities in zorg in zorgnetwerken rond mensen met dementie eruit? en hoe kunnen mensen met dementie en hun familie ondersteund worden om mee te beslissen over transities in zorg? Dat zijn de vragen die aan de orde waren in dit onderzoek dat uitgevoerd is onder leiding van Hogeschool Windesheim. De bedoeling was een keuzehulp te maken die een netwerk bestaande uit de persoon met dementie, diens familie en zorgverleners, helpt bij het maken van de juiste keuze.

Toon:

Zorgprofessionals hebben steeds meer te maken met de cliënt als kiezende en meebeslissende zorgontvanger. Zij merken op dat die zo gewenste gezamenlijke besluitvorming niet altijd goed verloopt. Ook voor de oudere zelf en diens naasten is het een moeilijke opgave bij te dragen aan de verschillende, grote en kleine, besluiten omtrent zorg, wonen en welzijn. Samen met het aandachtsgebied Innoveren in de ouderenzorg (dr. Carolien Smits) van Hogeschool Windesheim in Zwolle doen de onderzoekers een kwalitatief longitudinaal onderzoek naar hoe de gezamenlijke besluitvorming – en uitvoering rondom zorgtransities in zorgnetwerken rond ouderen met dementie eruit ziet. Een zorgtransitie kan bijvoorbeeld het verhuizen van de oudere met dementie naar het verpleeghuis zijn, maar ook het besluit tot het aanvragen van thuiszorg.

Een multidisciplinair wetenschappelijk consortium van twee hogescholen, Radboud Universiteit, VU, Zorgnetwerk Zwolle, Alzheimer Nederland, Vilans,Geriant, en de beroepsvereniging van Verpleegkundigen en verzorgenden (V&VN), onder leiding van Hogeschool Windesheim deden een vier jaar durend onderzoek dat bestond uit drie deelstudies:

Kwalitatief onderzoek in de zorgnetwerken

Het kwalitatieve (deel)onderzoek is uitgevoerd in 25 zorgnetwerken in der regio Rotterdam en de regio Zwolle. Ieder zorgnetwerk dat geïnterviewd gaat worden bestaat uit vijf leden (de oudere met dementie, twee mantelzorgers en twee zorgprofessionals). Ieder lid werd drie maal geïnterviewd (met een tussenpoos van drie maanden) en geobserveerd bij transities die rondom de zorg plaatsvinden en de besluitvorming hierom heen. De interviews in de regio Rotterdam zijn uitgevoerd door studenten in het kader van hun afstudeerproject met begeleiding van docent/onderzoeker dr Krista Coppoolse. De zorgnetwerken verschilden in fase van zorgtraject, fase van dementie, omvang en samenstelling van zorgnetwerk, culturele achtergrond, aan- of afwezigheid van casemanagers, woonomgeving (zelfstandig, verzorgingshuis, verpleeghuis) en sociaal- economische status.

Profielcompetenties casemanager dementie

Over welke competenties moet een casemanager dementie beschikken wil hij het proces van gezamenlijke besluitvorming goed ondersteunen? Voor dit deelonderzoek dat door Hogeschool Windesheim is uitgevoerd zijn de eerste interviews gepland met verschillende experts op het terrein van casemanagement dementie.

Ontwikkeling digitale keuzehulp

Ook dit onderdeel wordt door Hogeschool Windesheim uitgevoerd. Het eerste ontwerp wordt in 2013 verwacht. Wilt u meer informatie over het onderzoek? Bezoek dan de website van Windesheim.

In het onderzoeksprogramma worden kennis en producten ontwikkeld die de zorgprofessionals concreet ondersteunen bij de realisering van een gezamenlijke besluitvorming en de uitvoering van zorgbesluiten in de beoogde netwerken. Tegelijkertijd draagt het bij tot wetenschappelijke kennis over dit proces van shared decision making in de zorgsector. Er zullen tussen 2010 en 2014 deelresultaten worden gepresenteerd.

🍪

Welkom!
Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies voor de werking van de website en het verbeteren van jouw gebruikerservaring. Wil je meer weten? Lees dan ook ons cookiebeleid.

Instellen