Menu
  English

  Praktijkondersteuner Huisartsenzorg (POH) Jeugd & Gezin

  de ontwikkeling van een wijkgerichte methodiek (ToolBOX) en effectonderzoek

  Met dit project zetten we in op de ontwikkeling van de functie POH Jeugd & Gezin en effectonderzoek.

  Toon:

  Projectbeschrijving

  Als er psychosociale of opvoedproblemen spelen bij een kind of jongere is het een hele klus voor de huisarts om duidelijk te krijgen wat er aan de hand is. En wat de beste manier is om deze problemen op te lossen, vraagt kennis van problematiek, kennis van de beschikbare hulp en ook tijd. 

  De ‘Praktijkondersteuner Jeugd en Gezin’ kan de huisarts hierbij ondersteunen. Sinds 2017 is deze medewerker gestart bij een paar huisartsen in Rotterdam Zuid en later op meer plekken in Rotterdam. Deze praktijkondersteuner werkt samen met collega’s in de wijk en zorgt ervoor dat kinderen, jongeren en gezinnen worden doorverwezen naar passende hulp.

  Verbinding met onderwijs

  • Studenten van verschillende opleidingen kunnen deelnemen aan minor- en afstudeerprojecten.
  • Uitkomsten van de ToolBoX zijn interessant voor verschillende opleidingen van Hogeschool Rotterdam; verpleegkunde, social work en master pedagogiek, De uitkomsten van het onderzoek zullen ook verspreid worden binnen deze drie opleidingen en andere geïnteresseerde opleidingen binnen en buiten Hogeschool Rotterdam.
  • Er wordt een opleiding POH jeugd en gezin opgezet (andere onderwijsinstelling)

  Onderzoekers

  betrokken bij dit project