Menu
  English

  Praktijkondersteuner Huisartsenzorg (POH) Jeugd & Gezin

  de ontwikkeling van een wijkgerichte methodiek (ToolBOX) en effectonderzoek

  Met dit project zetten we in op de ontwikkeling van de functie POH Jeugd & Gezin en effectonderzoek.

  Toon:

  (Beoogde) resultaten

  • Doorontwikkeling functiebeschrijving;
  • ToolBOX; De invulling voor de ToolBOX hangt af van welke behoeftes er zijn of waar knelpunten liggen. Dit wordt door actiegericht onderzoek met de POH-ers ge├»nventariseerd;
  • Effectonderzoek;
  • Conferentie.