Menu
  English

  Plezierige Activiteiten Methode

  Voorkom somberheid bij geheugenproblemen

  Publicatiedatum: 01 maart 2008

  Hoe kan de Plezierige Activiteiten Methode voor mensen met dementie en hun mantelzorgers (effectief bewezen interventie) in de eerste lijn ingevoerd worden en een bijdrage leveren aan de ondersteuning van ouderen met dementie en hun mantelzorgers?

  Toon:

  Doelgroep en werving

  Voor de werving zijn we gestart met de aanname dat de huisbezoeken het meest geschikt zijn voor degenen bij wie de diagnose dementie niet al te lang geleden gesteld is, maar waar men al wel wat tijd heeft gehad om deze te verwerken.

  Ervaringen uit de pilot:

  • Bovenstaande aanname wordt bevestigd. Voor enkele cliënt-paren waarbij de dementie al verder gevorderd was (4-5 dagen dagbehandeling; moeilijke communicatie) heeft het programma weinig meerwaarde gegeven, alleen ondersteuning en bevestiging van mantelzorger.

  Aanvullingen zijn:

  • Er is sprake van inactiviteit of verminderd initiatief bij de persoon met dementie.
  • De persoon met dementie is wel actief, maar de mantelzorger weet de gevolgen van de dementie niet goed te hanteren.

  De factsheet Casemanagers en het Plezierige Activiteiten Programma beschrijft de mogelijkheden vanuit casemanagers om cliënten uit hun bestand te selecteren.      

  Ervaringen met de plezierige activiteiten methode

  Ervaringen van cliënten:

  • Iets om handen hebben gehad
  • Zich gewaardeerd gevoeld
  • Plezier gehad met partner 

  Ervaringen van mantelzorgers:

  • Inzicht in benaderingswijze naar partner
  • Besef dat partner met dementie sturing nodig heeft vergroot mogelijkheden
  • Ideeën voor geschikte bezigheden
  • Stil staan bij positieve zaken
  • Delen van ervaringen met iemand anders
  • Gesteund voelen, bevestiging, gevoel van competentie vergroten

  Ervaringen van begeleiders (studenten en verzorgenden):

  • Uitgaan van mogelijkheden geeft een positieve insteek!
  • Nadruk leggen op somberheid werkt niet voor deelnemers
  • Gerichtheid op activiteiten roept voor verzorgenden andere vragen op dan het oplossen van dagelijkseproblemen in de verzorging
  • Activiteiten klein maken is een eye opener
  • Informatie van vroeger is nodig
  • De huisbezoeken wijken af van de dagelijkse routine en dagindeling voor verzorgenden
  • Verzorgenden hebben korte lijnen naar zorg