Menu
  English

  Kennisagenda Preventie en Zorg Thuis

  Door verpleegkundigen en verzorgenden

  Publicatiedatum: 01 december 2013

  Drie Academische Werkplaatsen Thuiszorg van ZonMw ontwikkelden een kennisagenda waaruit inzichtelijk is geworden welke kennis nodig is om het werken aan preventie en zorg thuis door verpleegkundigen en verzorgenden te kunnen versterken.

  Toon:

  Uitkomsten

  Vier thema’s komen naar voren die bij uitstek van belang zijn om de thuiszorg verder te professionaliseren bij het verbinden van preventie in de zorg:

  1. Regie bij de cliënt
  2. Integraal werken aan preventie en zorg
  3. Wijkgericht werken aan preventie en zorg
  4. De rollen van verpleegkundigen, verzorgenden

  Kennisvragen op deze thema’s betreffen veelal deze drie aspecten:

  • Professionaliseren: de noodzaak om competenties te verbeteren bij professionals die al werkzaam zijn binnen de verpleegkunde of de welzijnssector, maar ook bij huidige studenten.
  • De intersectorale samenwerking als essentieel onderdeel van zorg en welzijn nieuwe stijl.
  • De organisatorische en randvoorwaarden die nodig zijn om nieuwe kennis te ontwikkelen en tot uitvoer te laten komen in de praktijk.

  De kennisagenda presenteert de vier thema’s en drie aspecten aan de hand van:

  • kennis die wel aanwezig is, maar nog onvoldoende wordt geïmplementeerd in de praktijk;
  • nieuwe kennis die nog moet worden ontwikkeld door praktijkgericht onderzoek.

  Conclusie

  Naast de aanwezige kennis, instrumenten en methodieken op het gebied van preventie en zorg thuis, is er behoefte aan nieuwe kennis. Opvallend is dat van deze bestaande kennis, instrumenten en methodieken maar een beperkt deel de verpleegkundigen en verzorgenden heeft bereikt. De kennisvragen maken duidelijk dat dit enerzijds inhoudt dat verpleegkundigen en verzorgenden onvoldoende beeld hebben van nieuwe kennis die beschikbaar is voor toepassing in de thuiszorg. Anderzijds houdt dit in dat kennis die met name ook op andere terreinen (zoals welzijn) beschikbaar is, onvoldoende is verwerkt in toepassingen die bruikbaar zijn in de eigen specifieke context van de thuiszorg.

  Publicaties