Menu
  English

  Kennisagenda Preventie en Zorg Thuis

  Door verpleegkundigen en verzorgenden

  Publicatiedatum: 01 december 2013

  Drie Academische Werkplaatsen Thuiszorg van ZonMw ontwikkelden een kennisagenda waaruit inzichtelijk is geworden welke kennis nodig is om het werken aan preventie en zorg thuis door verpleegkundigen en verzorgenden te kunnen versterken.

  Toon:

  Projectbeschrijving

  Binnen drie Academische Werkplaatsen Thuiszorg is de afgelopen jaren veel kennis en ervaring opgedaan over de rol van de thuiszorg bij preventie binnen ketenzorg van chronische ziekten. Middels de Academische Werkplaats Thuiszorg (AWT) werkwijze, dat wil zeggen uitwisseling tussen beleid, onderzoek, onderwijs en praktijk (BOOP), zijn vele verpleegkundigen, verzorgenden en welzijnsprofessionals geprofessionaliseerd. Door het doen van onderzoek en het uitwisselen van expertise zijn ook nieuwe vragen ontstaan.

  De Academische Werkplaatsen Thuiszorg (AWT) in Zwolle en Groningen en de Academische Werkplaats Dementie (AWD) in Capelle en Krimpen aan den IJssel hebben in opdracht van ZonMw een kennisagenda opgesteld. Een kennisagenda geeft richting aan de ontwikkeling en toepassing van kennis voor het maken van inhoudelijke keuzes en de inzet van mensen en middelen. Deze kennisagenda benoemt de onderwerpen met kennisvragen die belangrijk zijn voor een betere invulling van preventie en zorg thuis.

  Doelstelling

  Doel van de kennisagenda was om inzicht te geven in:

  • kennis die is opgedaan op het terrein van preventie en zorg thuis;
  • de mate waarin die kennis breed wordt toegepast, of juist nog te weinig wordt toegepast;
  • kennis die nodig is om de thuiszorg nog verder te professionaliseren op het terrein van preventie in de zorg.
  • inzicht te verschaffen in de AWT-werkwijze;
  • het draagvlak te inventariseren voor een doorlopende kennisagenda en manieren bespreken om een kennisagenda langdurig actueel te houden.

  Methoden

  De drie werkplaatsen hebben tussen december 2013 en maart 2014 de krachten gebundeld en via het netwerk belangrijke partners lokaal en nationaal geïnterviewd en uitgenodigd voor focusgroepen. Interviews en focusgroepen zijn geanalyseerd. Uit de analyses zijn kernthema’s geabstraheerd tijdens bijeenkomsten van de drie Academische werkplaatsen. De kernthema’s zijn vervolgens voorgelegd aan een landelijk netwerkoverleg. Door gebruik te maken van de AWT-werkwijze en snel te schakelen met de achterban is deze kennisagenda in vier maanden tijd ontwikkeld.