Menu English

Evaluatie Pilot Keten PsychoGeriatrie

Monitoring- en evaluatieonderzoek regio Rotterdam
Publicatiedatum: 01 januari 2011

Kenniscentrum Zorginnovatie de pilot ondersteund met een monitoring- en evaluatieonderzoek zodat de betrokken ketenpartners indien nodig tussentijds de werkwijze konden verbeteren en bijstellen (plan-do-study-act cyclus).

Toon:

Voor oudere patiënten die (vaak acuut) worden opgenomen in het ziekenhuis voor een somatische ingreep en bij wie een vermoeden bestaat van psychogeriatrische problemen waardoor ze niet aansluitend aan de behandeling terug kunnen naar hun thuis, is de kwaliteit en continuïteit van (na)zorg vaak onvoldoende. Het Sint Franciscus Gasthuis (SFG) en verpleegzorginstellingen Laurens (locatie Stadzicht) en Aafje (locatie Schiehoven) zijn daarom het project “pilot Keten PG-3D observatie Regio Rotterdam” gestart.

De keten heeft als doel om (acuut) opgenomen oudere patiënten met verdenking op een psychogeriatrisch ziektebeeld zoals dementie, delier of depressie (3D) zo kort mogelijk in het ziekenhuis te houden na de medisch specialistische interventie en zo snel mogelijk een juiste plek met de juiste diagnostiek, behandeling en zorg aan te bieden, met als uiteindelijk doel verbetering van de kwaliteit van zorg voor deze patiëntengroep en verbetering van de efficiency. In de vorm van een pilot (februari 2011 - april 2012) werd de keten verder ontwikkeld en geïmplementeerd in de praktijk.

Het monitorings- en evaluatieonderzoek bestond uit verschillende deelonderzoeken en activiteiten.

  • Verzamelen van keteninformatie van patiënten die vanaf 1 februari 2011 tot 31 januari 2012 bij het SFG zijn ingestroomd in de pilot. Dit betrof data als achtergrondkenmerken, doorlooptijden, indicatiestelling, overdrachtsinformatie. Er zijn 62 patiënten ingestroomd in de pilot.
  • In pilotfase 1 zijn de ervaringen van betrokken zorgprofessionals met kwetsbare ouderen en met de implementatie van het PG-3D Zorgpad onderzocht. Er zijn hiervoor 14 zorgprofessionals geïnterviewd.
  • In pilotfase 2 zijn de werkzaamheden op de observatieafdeling in het verpleeghuis in kaart gebracht doormiddel van interviews met betrokken personeel en het verrichten van dossieronderzoek. Bij Aafje zijn 13 zorgprofessionals van verschillende disciplines geïnterviewd en zijn 9 dossiers gelegd langs het ‘Aafje-Zorgpad PG-3D observatieafdeling’. Bij Laurens zijn 2 respondenten geïnterviewd.
  • Om inzicht te krijgen in de ervaringen van cliënten en mantelzorgers met het doorlopen van de keten, zijn 5 casestudies uitgevoerd. Hiervoor zijn 4 cliënten, 4 mantelzorgers en 2 zorgverleners geïnterviewd. Vier casebeschrijvingen zijn tussen de hoofdstukken opgenomen het rapport.
  • Om op een systematische wijze inzicht te krijgen in de ontwikkeling van en de samenwerking binnen de keten is aan de hand van het Ontwikkelingsmodel Ketenzorg (OMK) de keten geëvalueerd. Hiervoor hebben 14 betrokkenen bij de ketenontwikkeling een web-based enquête ingevuld.

 

🍪

Welkom!
Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies voor de werking van de website en het verbeteren van jouw gebruikerservaring. Wil je meer weten? Lees dan ook ons cookiebeleid.

Instellen