Menu
  English

  Ruimte voor regie

  In dit deelproject met als thema ‘Ruimte voor regie’ lag de focus op het juiste moment de juiste zorg krijgen en dat jeugdige en gezin hierbij ruimte voor eigen regie ervaren. Zij hebben zich, samen met andere partners, ingezet op het micro-niveau: hoe kunnen instrumenten als Mijn Pad bijdragen aan de verbetering van de inzet van eigen kracht? De gespreksmethode Mijn Pad is in enkele wijkteams uitgetest en doorontwikkeld bij jongeren met ernstige emotionele en/of gedragsproblemen, die op een of meer levensgebieden dreigen vast te lopen of te ontsporen. De verwachting was dat Mijn Pad eigen regie bevordert, doordat de jongere overzicht krijgt in zijn of haar leven en de gewenste toekomst en daarbij wordt geholpen het eigen pad te vinden en te volgen.

  Bij het onderzoek zijn jongeren en wijkteams betrokken. Het verwachte resultaat was dat Mijn Pad een bijdrage leverde aan de behandelmotivatie van jongeren en hierdoor preventief kan werken. Ook werd verwacht met dit onderzoek concrete inhoud voor (bij)scholing van professionals te verkrijgen, over manieren om eigen regie en eigen kracht te bevorderen. 

  In 2017 is Mijn Pad getest in wijkteams. Hierbij werd duidelijk dat voor sommige jongeren van 18-27 jaar een andere lay-out beter zou aanspreken. Voor deze jongeren is een tweede stoere lay-out gemaakt van zowel Werkboek als App. In de App (links onder) kan geswitcht worden tussen de originele weergave en de weergave voor jongeren tot 27 jaar. Inhoudelijk zijn beide varianten exact hetzelfde.

  Projecten

  Voortkomend uit dit deelproject

  Betrokken medewerkers

  Lectoren en onderzoekers