Menu
  English

  Kracht van preventie

  Hanneke Torij (lector Verloskunde en Geboortezorg) is betrokken bij het deelproject dat zich richt op de versterking van de preventieve opvoedingsondersteuning op buurtniveau in Rotterdam. Dat wil zeggen vroegsignalering – voornamelijk tijdens of voorafgaand aan de zwangerschap – van mogelijke opvoedingsproblemen en vervolgens vroege interventie bij opvoedingsproblematiek, waarmee inzet van zwaardere hulp kan worden voorkomen of geminimaliseerd. De workpackage richt zich op

  1. Vrouwen die zwanger zijn of willen worden, die behoefte hebben aan hulp
  2. Vrijwilligers. Zij worden getraind om de vrouwen te ondersteunen bij het realiseren van een goed netwerk. Het gaat hierbij om bijvoorbeeld het slim inkopen van spullen of hoe in contact te komen met andere vrouwen.
  3. Professionals in de (geboorte)zorg

  De focus lag hierbij op het goed toerusten van professionals en getrainde vrijwilligers in de wijk en op het creëren van een samenhangend netwerk voor vrouwen vanaf (voor) de zwangerschap tot en met de fase van jeugdzorg. Studenten van Hogeschool Rotterdam waren actief betrokken en hebben onder andere voor hun afstudeeropdracht interviews afgenomen.

  Het onderzoek

  Het onderzoek is gestart met een focusgroep met mensen uit alle genoemde groepen. Zij hebben een vragenlijst ontvangen, om te inventariseren waar behoefte aan is als het gaat om ondersteuning van vrouwen voor, tijdens en vlak na de zwangerschap. 

  Er is literatuuronderzoek gedaan om zicht te krijgen op interventies die in het verleden gewerkt hebben in dit soort situaties. Wat kunnen zwangeren, de vrijwilligers en professionals uit Rotterdam hiervan leren? Daarna zijn interviews afgenomen.

  De resultaten uit de vragenlijsten, interviews en het literatuuronderzoek zijn meegenomen om richtlijnen te verbeteren en om best practices toe te passen op de specifieke situatie in Rotterdamse wijken. Hierbij is de methodiek 'Ouder in actie' van het Centrum Jeugd en Gezin gebruikt. Bij deze methodiek draait het erom dat er een zeer lage drempel voor ouders is om andere ouders te kunnen ontmoeten. 

  Betrokken medewerkers

  Lectoren en onderzoekers