Menu English

Signaleren en ondersteunen mantelzorgende studenten

Signaleren, begeleiden en (adequaat) doorverwijzen mantelzorgende studenten door (regie)docenten

Een op de vijf studenten groeit op in een omgeving waarin ze zorgen voor- of zich zorgen maken om iemand met een chronische aandoeningen. Dit heeft diverse consequenties voor hun eigen ontwikkeling en ze lopen een verhoogd risico op studievertraging. Beschikbare ondersteuning sluit niet altijd aan bij behoefte, hoewel inzet van juiste ondersteuning positieve gevolgen kan hebben voor de student, op korte en op lange termijn. Jonge mantelzorgers willen niet als probleem gezien worden en (h)erkennen zich vaak ook niet als mantelzorger. Gevolg is dat hun problemen niet (tijdig) worden gesignaleerd en de studenten vervolgens niet op de juiste wijze (kunnen) worden ondersteund door onderwijsprofessionals.

Over het project

Projectbeschrijving

Uit diverse onderzoeken blijkt dat ook jongeren thuis zorgen voor- of zich zorgen maken om iemand die ziek is of een aandoening heeft en daardoor hulp nodig heeft. Zeker als deze studenten (gaan) stage lopen ontstaat er een situatie die de combinatie van studie en mantelzorgen extra zwaar maakt. Het blijkt dat dit een reden is waardoor studenten achterop raken in hun studie.  

Het afgelopen jaar heeft de projectgroep naast literatuuronderzoek ook onderwijsprofessionals binnen- en buiten Hogeschool Rotterdam geïnterviewd over knelpunten en ondersteuningsmogelijkheden van mantelzorgende studenten. Uit een enquête onder de docenten verpleegkunde van de hogeschool kwam bijvoorbeeld naar voren dat het niet altijd lukt om tijdig te identificeren welke student in zijn of haar privéomgeving voor iemand (mantel)zorgt en dat het niet altijd helder is wanneer de student waarheen te verwijzen. En dat terwijl zowel binnen als buiten de hogeschool ondersteuning beschikbaar is, zoals via de afdeling studentenwelzijn, bij de decaan of bij de Mantelfoon. In dit project willen we eraan bijdragen dat mensen de juiste weg vinden.

Fasering:
 • Oriëntatiefase middels interviews en gesprekken met stakeholders, inventarisatie van de huidige situatie en literatuuronderzoek (cursusjaar 2021-2022).
 • Uitvoeringsfase door ontwikkeling hulpmiddel voor docenten om mantelzorgende studenten te ondersteunen en te verwijzen (jaar 2022).
 • Testfase door pilot in doelgroep van docenten Verpleegkunde (cursusjaar 2022-2023).
 • Uitrol en eventueel vervolgonderzoek  of -ontwikkeling (2023).

Samenwerkingen

Bij dit project zijn de regiecoaches van de opleiding Verpleegkunde betrokken.

Samenwerkingen

 • Regiecoaches jaar 1 t/m 4 opleiding Verpleegkunde Hogeschool Rotterdam; Rol: deelnemers pilotonderzoek.
 • Studentenwelzijn Hogeschool Rotterdam; Contactpersoon: Suzanne Melfor.
 • Stichting InMovement te Rotterdam; Rol: biedt workshop aan t.b.v. het pilotonderzoek.

(Beoogde) resultaten

 • In de oriëntatiefase naar de ondersteuning van mantelzorgende studenten door onderwijsprofessionals zijn 22 stakeholders zowel binnen- als buiten Hogeschool Rotterdam geïnterviewd. N.a.v. deze gesprekken zijn er nieuwe inzichten opgedaan om het onderzoek meer vorm, inhoud en richting te geven.
 • Om te achterhalen hoe/en of het signaleren van de groep mantelzorgende studenten in de klas plaatsvindt en hoe het dan met de ondersteuning en de kennis daarin gesteld is van de docenten is een vragenlijst in Forms uitgezet, waaraan 70 docenten Verpleegkunde hebben deelgenomen. Daaruit bleek ca. 33% van de docenten te maken hadden met mantelzorgende studenten en in ca. 30% van de gevallen ze niet specifiek genoeg deze studenten konden ondersteunen/doorverwijzen. De docenten gaven aan met name behoefte te hebben in het signaleren, ondersteunen en doorverwijzen van deze studenten.
 • Met dit onderzoek is al die informatie samengebracht in een routekaart. Deze is vergelijkbaar met een routekaart die InMovement  in hun workshop aanbiedt, maar aangevuld en toegespitst op de behoefte van de onderwijsprofessionals (m.n. (regie)docenten van de opleiding verpleegkunde) die vaak met deze studenten te maken hebben/krijgen in de klas. Deze routekaart bevat   een stappenplan en tips en adviezen voor het signaleren, ondersteunen en doorverwijzen van mantelzorgende studenten door (regie)docenten van de opleiding verpleegkunde (Routekaart hier niet opgenomen vanwege lopend pilotonderzoek).
 • In samenspraak met van de afdeling Studentenwelzijn van Hogeschool Rotterdam. is de HINT-pagina voor mantelzorgende studenten in het voorjaar van 2022 herzien en inmiddels verrijkt en aangevuld met handige links en praktische informatie.  
 • In het kader van netwerken hebben de onderzoekers van dit onderzoek zich ingeschreven bij het ECIO (Expertisecentrum Inclusief onderwijs). ECIO adviseert en ondersteunt universiteiten, hogescholen en het mbo rondom relevante thema’s bij het vormgeven van inclusief onderwijs en studentenwelzijn. Zodat ook studenten met een fysieke beperking of extra ondersteuningsvraag met succes hun opleiding kunnen doorlopen en doorstromen naar een passende baan op de arbeidsmarkt. Ook rondom het thema mantelzorgende studenten heeft ECIO een landelijk netwerk. De projectgroep zal de landelijke bijeenkomsten kunnen bijwonen en gebruik kunnen maken van de expertise en ervaringen van betrokken onderwijsprofessionals.
 • Een van de onderwijsprofessionals op de hogeschool is aangespoord door de onderzoekers om deel te nemen aan de online workshop ‘Signaleren en ondersteunen mantelzorgende studenten’ van InMovement. Bij navraag over haar ervaringen met deze workshop schrijft zij het volgende: 
  “Het was een goede bijeenkomst en heeft mij er weer bewust gemaakt dat veel studenten geen idee hebben dat ze mantelzorger zijn omdat ze het vanzelfsprekend vinden om in te springen. Gericht hiernaar vragen (zonder te problematiseren) kan helpen bij erkenning en ondersteuning. (Outlook, 08-10-2021)
 • Op de vraag wat de workshop haar sindsdien heeft bijgebracht in haar manier van werken schrijft ze het volgende: 
  Ik ga dieper op het onderwerp in en vraag ook meer naar de thuissituatie van studenten. Ik richt me meer op de balans tussen draaglast/draagkracht en wat ze nodig hebben en of behoefte aan hebben om het te kunnen rooien in de opleiding evt. met extra ondersteuning. Daarnaast infomeer ik ze over het bestaan van de steungroep voor jonge mantelzorgers en bekijk met ze het thema op Hint bij hulp bij studie. Ze zijn vaak verrast dat er meer is dan ze hadden gedacht.”(Outlook, 02-09-2022)

Projectfeiten

Looptijd

2021 - 2023

Financiering

Kenniscentrum Zorginnovatie

Lectoraat

Lectoraat Zorg om Naasten

Producten/publicaties

Medewerkers betrokken bij dit project

🍪

Welkom!
Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies voor de werking van de website en het verbeteren van jouw gebruikerservaring. Wil je meer weten? Lees dan ook ons cookiebeleid.

Instellen