Menu
  English

  Medical Delta Living Lab VIT for Life

  Publicatiedatum: 08 januari 2021

  Door de toenemende vraag komt ons zorgstelsel steeds verder onder druk te staan. Voorkomen is beter dan genezen. Niet gek dus dat er steeds meer aandacht komt voor preventie. Gezondheidsapps en innovaties die de gezondheid bevorderen, bereiken helaas lang niet iedereen. Medical Delta Living Lab VIT for Life richt zich op het gezond houden van mensen met een verhoogd risico op levensstijl-gerelateerde klachten

  Toon:

  Introductie

  Het Nederlandse zorgstelsel is erop ingericht dat iedereen zoveel als mogelijk gelijke zorg krijgt. De praktijk is weerbarstiger. Niet iedereen vindt de weg naar goede gezondheidszorg. Dat geldt ook voor preventieve innovaties die de gezondheid bevorderen. Ontoegankelijke of ingewikkelde technologie staan een brede toepassing in de weg. Het lukt huisartsen en fysiotherapeuten op dit moment bijvoorbeeld onvoldoende om vanuit de spreekkamer mensen met leefstijl-gerelateerde gezondheidsproblemen aan te zetten tot duurzame gedragsverandering. Zij vragen VIT for Life een alternatieve aanpak te ontwikkelen.

  Projectbeschrijving

  Het Medical Delta Living Lab Vitality Innovation & Technology (VIT) for Life richt zich op het bevorderen van de vitaliteit van mensen met (een verhoogd risico op) leefstijl-gerelateerde gezondheidsklachten door duurzaam effectieve, gepersonaliseerde en contextafhankelijke, sociale en technologische innovaties te ontwikkelen, evalueren en implementeren die gezonde voedingskeuzes, goed leren bewegen en/of voldoende bewegen stimuleren. We richten ons op selectieve en geïndiceerde preventie in de levensloop. Het lab is primair gericht op de doelgroepen jeugd en volwassenen met leefstijl-gerelateerde gezondheidsproblemen. Er wordt aan VIT for Life gewerkt vanuit een drietal locaties in Westland en Rotterdam. Er wordt gewerkt in de quadruple helix. In co-creatie met de doelgroep en publieke en private partners worden nieuwe kennis, methodieken en producten ontwikkeld die de doelgroep helpen bij het realiseren van een gezondere leefstijl en (semi-)professionals helpen bij vroegsignalisering van hoogrisico groepen, monitoring, het werkelijk bereiken van deze mensen (aansluiting vinden op wensen, behoeften, leefwereld van die doelgroep) en het ondersteunen van deze mensen in hun leefstijl door gepersonaliseerde analyse en sociale en technologische innovaties.